Jump to content

java Java Minecraft Plugin


Invouk

Recommended Posts

Dobrý deň,

Mam menšie problémy
Ak zadám v hre príkaz: "/pomoc" tak sa vypíše ale neviem prečo sa vypíše to Použitie,
A ešte k tomu ak dám "/pomoc 2" (nejaký argument čož som dával čísla) Tak napíše:
An internal error occurred while attempting to perform this command
-----
A ešte k tomu nefunguje príkaz "/pingp"

Ale ostatne príkazy ako "/clearc" a "/ach" fungujú
v plugin.yml mám zapísane ale commandy ako sub by sa nemali zapisovať či ?

Kód:

 

package sk.shadowplugin.main;

import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.command.Command;
import org.bukkit.command.CommandSender;
import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

public class main extends JavaPlugin {	public void onEnable() {
		Bukkit.broadcastMessage("Plugin ShadowPixel, Verzia:" + this.getDescription().getVersion() + ", bol zapnutý !");
  	getServer().getPluginManager().registerEvents(new Ping(), this);
	}
	
  public void onDisable() {
  	Bukkit.broadcastMessage("Plugin ShadowPixel, Verzia:" + this.getDescription().getVersion() + ", bol vypnutý !");
  }
  
  public String SkipArgs(String[] args)
  {
  	String argument = "";
  	for(int i = 0; i < args.length; i ++) argument += args[i] + " ";
  	return argument;
  }
  
	public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String labels, String[] args) 
  {      
		Player player = Bukkit.getPlayer("");
  	if(sender instanceof Player)
  		{
  		if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("pomoc"))	
  		{
  			if(args.length == 0)
  			{
					player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Ak nevieš ako vytvoriť resku");
  				player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Každých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
  				player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo, dostaneš odmenu");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Pomocou príkazu /menu");
  				player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  			}			
  			if(args.length == 1){
  				if (args[1].equalsIgnoreCase("2"))
  					{      		
  						player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
      				player.sendMessage("");
      				player.sendMessage("Ak nevieš ako vytvoriť resku");
      				player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
      				player.sendMessage("");
      				player.sendMessage("Každých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
      				player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo dostaneš odmenu");
      				player.sendMessage("");
      				player.sendMessage("Pomocou príkazu /menu");
      				player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
      				player.sendMessage("");
      				player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  					}
  		  
  				if (args[1].equalsIgnoreCase("3"))
  					{
  						player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
			  			player.sendMessage("");  			
			  			player.sendMessage("TEEST 3");
			  			player.sendMessage("");
			  			player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  					}
  					if (args[1].equalsIgnoreCase("4"))
  					{
  						player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
  						player.sendMessage("");
  						player.sendMessage("Ak si nenašiel to čo si potreboval");
  						player.sendMessage("Napíš /helpop <SVecouKtorouChcešPomôcť>");
  						player.sendMessage("");
  						player.sendMessage("");
  						player.sendMessage("");
  						player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  					}
  			  }else{
  				  player.sendMessage("§cPoužitie: /pomoc <1-4>");
  			  }
  			  
  		}
      // ------- CMD: ach
  		if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("ach"))
      {
    		if(player.hasPermission("shadow.ach"))
    		{
    			if(args.length > 0)
    			{
    					if(player.hasPermission("shadow.ach.receive")){
    						Bukkit.broadcastMessage("§cAdmin§f " + player.getDisplayName() + "§8§l >>§7 " + SkipArgs(args));
    					}
    					}else{
    						player.sendMessage("§cServer §8§l>>§7 Formát: /ach <text>");
    					return true;
    			}	
    		}
      }
      if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("clearc"))
      {
    		if(player.hasPermission("shadow.ach"))
    		{
    				if(player.hasPermission("shadow.clearchat")){
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§c§lServer§8§l >> §7Administrátor§f§l " + player.getDisplayName() +"§7 premazal chat !");
    				return true;
    			}
      }
    		if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("pingp"))
    		{
    			Player ptarget = Bukkit.getPlayer(args[1]);
    				if(args.length == 1)
    				{
    						player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Hráč§f§l " + args[1] + "§7 neni Online");
    					}else{
    						player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Ping hráča§f§l " + ptarget.getDisplayName() +"§7 je §f§l"+ Ping.pingPlayer(ptarget) +"§7§fms");	
    					}	
    				}else{
    					player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Formát /ping <hráč>");
    		}
    		
    	// AK Posielajuci neni konzola !!
      }else{
      	Bukkit.getServer().getConsoleSender().sendMessage("[ShadowPixel]Konzola nemôže vykonávať príkazy !");
  		}
    }		
	return false;
  }
}  

 

 

Edited by eXpresS
Link to comment
Share on other sites

podmínky na číslování

if(args[0].equalsIgnoreCase("2"))

a kdy chceš, aby ti to vypsalo to použití? Takto ti to vypíše, pokud nezadáš žádný parametr.

Link to comment
Share on other sites

 

 

 
[20:44:59 INFO]: XpresS issued server command: /pomoc 2
[20:44:59 ERROR]: null
org.bukkit.command.CommandException: Unhandled exception executing command 'pomoc' in plugin ShadowPixel v1
        at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:46) ~[minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:141) ~[minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at org.bukkit.craftbukkit.v1_9_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:645) ~[minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1350) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1185) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:45) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:1) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) [?:1.8.0_91]
        at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) [?:1.8.0_91]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.SystemUtils.a(SourceFile:45) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:721) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:400) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:660) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:559) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:1.8.0_91]
Caused by: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1
        at sk.shadowplugin.main.main.onCommand(main.java:54) ~[?:?]
        at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44) ~[minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        ... 15 more
 

 


Toto je pri tom ako napíšem aj "/pomoc 2" alebo "/pomoc"

XOGOS Alias Steam Wallet mi robil nejaký Skip Argument síce neviem načo ale tak proste
 

  public String SkipArgs(String[] args)
  {
  	String argument = "";
  	for(int i = 0; i < args.length; i ++) argument += args[i] + " ";
  	return argument;
  }

 

 

package sk.shadowplugin.main;

import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.command.Command;
import org.bukkit.command.CommandSender;
import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

public class main extends JavaPlugin {	public void onEnable() {
		Bukkit.broadcastMessage("Plugin ShadowPixel, Verzia:" + this.getDescription().getVersion() + ", bol zapnutý !");
  	getServer().getPluginManager().registerEvents(new Ping(), this);
	}
	
  public void onDisable() {
  	Bukkit.broadcastMessage("Plugin ShadowPixel, Verzia:" + this.getDescription().getVersion() + ", bol vypnutý !");
  }
  
  public String SkipArgs(String[] args)
  {
  	String argument = "";
  	for(int i = 0; i < args.length; i ++) argument += args[i] + " ";
  	return argument;
  }
  
	public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String labels, String[] args) 
  {      
		Player player = Bukkit.getPlayer("");
  	if(sender instanceof Player)
  		{
  		if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("pomoc"))	
  		{
  			if(args.length == 0)
  			{
  				player.sendMessage("Argument: " + args[1]);
					player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Ak nevieš ako vytvoriť resku");
  				player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Každých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
  				player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo, dostaneš odmenu");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Pomocou príkazu /menu");
  				player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  			}			
  			if(args.length == 1)
  			{
  				if(args[1] == null)
  				{
  					Bukkit.broadcastMessage("Argument = 0");
  				} else {
  				
  					if (args[1].equalsIgnoreCase("2"))
  						{      		  						
  							player.sendMessage("Argument: " + args[1]);
  							player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
  							player.sendMessage("");
      					player.sendMessage("Ak nevieš ako vytvoriť resku");
      					player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
      					player.sendMessage("");
      					player.sendMessage("Každých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
      					player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo dostaneš odmenu");
      					player.sendMessage("");
      					player.sendMessage("Pomocou príkazu /menu");
      					player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
      					player.sendMessage("");
      					player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  						}
  		  
  						if (args[1].equalsIgnoreCase("3"))
  						{
  							player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
  							player.sendMessage("");  			
  							player.sendMessage("TEEST 3");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  						}
  						if (args[1].equalsIgnoreCase("4"))
  						{
  							player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("Ak si nenašiel to čo si potreboval");
  							player.sendMessage("Napíš /helpop <SVecouKtorouChcešPomôcť>");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  						}
							}
  					} else {
							player.sendMessage("§cPoužitie: /pomoc <1-4>");
  					}
  			  }
  		
      // ------- CMD: ach
  		if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("ach"))
      {
    		if(player.hasPermission("shadow.ach"))
    		{
    			if(args.length > 0)
    			{
    					if(player.hasPermission("shadow.ach.receive")){
    						Bukkit.broadcastMessage("§cAdmin§f " + player.getDisplayName() + "§8§l >>§7 " + SkipArgs(args));
    					}
    					}else{
    						player.sendMessage("§cServer §8§l>>§7 Formát: /ach <text>");
    					return true;
    			}	
    		}
      }
      if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("clearc"))
      {
    		if(player.hasPermission("shadow.ach"))
    		{
    				if(player.hasPermission("shadow.clearchat")){
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§c§lServer§8§l >> §7Administrátor§f§l " + player.getDisplayName() +"§7 premazal chat !");
    				return true;
    			}
      }
    		if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("pingp"))
    		{
    			Player ptarget = Bukkit.getPlayer(args[1]);
    				if(args.length == 1)
    				{
    						player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Hráč§f§l " + args[1] + "§7 neni Online");
    					}else{
    						player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Ping hráča§f§l " + ptarget.getDisplayName() +"§7 je §f§l"+ Ping.pingPlayer(ptarget) +"§7§fms");	
    				}	
    		}else{
    					player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Formát /ping <hráč>");
    		}
    		
    	// AK Posielajuci neni konzola !!
      }else{
      	Bukkit.getServer().getConsoleSender().sendMessage("[ShadowPixel]Konzola nemôže vykonávať príkazy !");
  		}
  }		
	return false;
  }
}   

 


Noo tak trošku som to upravil + pridal  ten "print" ak som to teda dobre pridal ...
a teraz vypisuje error furt

Link to comment
Share on other sites

 

 

 
[20:44:59 INFO]: XpresS issued server command: /pomoc 2
[20:44:59 ERROR]: null
org.bukkit.command.CommandException: Unhandled exception executing command 'pomoc' in plugin ShadowPixel v1
        at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:46) ~[minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at org.bukkit.command.SimpleCommandMap.dispatch(SimpleCommandMap.java:141) ~[minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at org.bukkit.craftbukkit.v1_9_R1.CraftServer.dispatchCommand(CraftServer.java:645) ~[minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.PlayerConnection.handleCommand(PlayerConnection.java:1350) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1185) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:45) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.PacketPlayInChat.a(PacketPlayInChat.java:1) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:13) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) [?:1.8.0_91]
        at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) [?:1.8.0_91]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.SystemUtils.a(SourceFile:45) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:721) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:400) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:660) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at net.minecraft.server.v1_9_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:559) [minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [?:1.8.0_91]
Caused by: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1
        at sk.shadowplugin.main.main.onCommand(main.java:54) ~[?:?]
        at org.bukkit.command.PluginCommand.execute(PluginCommand.java:44) ~[minecraft_server.jar:git-Spigot-e000104-4cb3258]
        ... 15 more
 

 

 

Toto je pri tom ako napíšem aj "/pomoc 2" alebo "/pomoc"

 

XOGOS Alias Steam Wallet mi robil nejaký Skip Argument síce neviem načo ale tak proste

 

  public String SkipArgs(String[] args)
  {
  	String argument = "";
  	for(int i = 0; i < args.length; i ++) argument += args[i] + " ";
  	return argument;
  }

 

 

package sk.shadowplugin.main;

import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.command.Command;
import org.bukkit.command.CommandSender;
import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

public class main extends JavaPlugin {	public void onEnable() {
		Bukkit.broadcastMessage("Plugin ShadowPixel, Verzia:" + this.getDescription().getVersion() + ", bol zapnutý !");
  	getServer().getPluginManager().registerEvents(new Ping(), this);
	}
	
  public void onDisable() {
  	Bukkit.broadcastMessage("Plugin ShadowPixel, Verzia:" + this.getDescription().getVersion() + ", bol vypnutý !");
  }
  
  public String SkipArgs(String[] args)
  {
  	String argument = "";
  	for(int i = 0; i < args.length; i ++) argument += args[i] + " ";
  	return argument;
  }
  
	public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String labels, String[] args) 
  {      
		Player player = Bukkit.getPlayer("");
  	if(sender instanceof Player)
  		{
  		if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("pomoc"))	
  		{
  			if(args.length == 0)
  			{
  				player.sendMessage("Argument: " + args[1]);
					player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Ak nevieš ako vytvoriť resku");
  				player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Každých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
  				player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo, dostaneš odmenu");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Pomocou príkazu /menu");
  				player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  			}			
  			if(args.length == 1)
  			{
  				if(args[1] == null)
  				{
  					Bukkit.broadcastMessage("Argument = 0");
  				} else {
  				
  					if (args[1].equalsIgnoreCase("2"))
  						{      		  						
  							player.sendMessage("Argument: " + args[1]);
  							player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
  							player.sendMessage("");
      					player.sendMessage("Ak nevieš ako vytvoriť resku");
      					player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
      					player.sendMessage("");
      					player.sendMessage("Každých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
      					player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo dostaneš odmenu");
      					player.sendMessage("");
      					player.sendMessage("Pomocou príkazu /menu");
      					player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
      					player.sendMessage("");
      					player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  						}
  		  
  						if (args[1].equalsIgnoreCase("3"))
  						{
  							player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
  							player.sendMessage("");  			
  							player.sendMessage("TEEST 3");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  						}
  						if (args[1].equalsIgnoreCase("4"))
  						{
  							player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + SkipArgs(args));
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("Ak si nenašiel to čo si potreboval");
  							player.sendMessage("Napíš /helpop <SVecouKtorouChcešPomôcť>");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  						}
							}
  					} else {
							player.sendMessage("§cPoužitie: /pomoc <1-4>");
  					}
  			  }
  		
      // ------- CMD: ach
  		if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("ach"))
      {
    		if(player.hasPermission("shadow.ach"))
    		{
    			if(args.length > 0)
    			{
    					if(player.hasPermission("shadow.ach.receive")){
    						Bukkit.broadcastMessage("§cAdmin§f " + player.getDisplayName() + "§8§l >>§7 " + SkipArgs(args));
    					}
    					}else{
    						player.sendMessage("§cServer §8§l>>§7 Formát: /ach <text>");
    					return true;
    			}	
    		}
      }
      if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("clearc"))
      {
    		if(player.hasPermission("shadow.ach"))
    		{
    				if(player.hasPermission("shadow.clearchat")){
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§c§lServer§8§l >> §7Administrátor§f§l " + player.getDisplayName() +"§7 premazal chat !");
    				return true;
    			}
      }
    		if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("pingp"))
    		{
    			Player ptarget = Bukkit.getPlayer(args[1]);
    				if(args.length == 1)
    				{
    						player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Hráč§f§l " + args[1] + "§7 neni Online");
    					}else{
    						player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Ping hráča§f§l " + ptarget.getDisplayName() +"§7 je §f§l"+ Ping.pingPlayer(ptarget) +"§7§fms");	
    				}	
    		}else{
    					player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Formát /ping <hráč>");
    		}
    		
    	// AK Posielajuci neni konzola !!
      }else{
      	Bukkit.getServer().getConsoleSender().sendMessage("[ShadowPixel]Konzola nemôže vykonávať príkazy !");
  		}
  }		
	return false;
  }
}   

 

 

Noo tak trošku som to upravil + pridal  ten "print" ak som to teda dobre pridal ...

a teraz vypisuje error furt

lukáš ti poradil dobře, já tě chtěl ktomu dokopat ale prostě jen změn args[1] na args[0]

Link to comment
Share on other sites

 

 

package sk.shadowplugin.main;

import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.command.Command;
import org.bukkit.command.CommandSender;
import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

public class main extends JavaPlugin {	public void onEnable() {
		Bukkit.broadcastMessage("Plugin ShadowPixel, Verzia:" + this.getDescription().getVersion() + ", bol zapnutý !");
  	getServer().getPluginManager().registerEvents(new Ping(), this);
	}
	
  public void onDisable() {
  	Bukkit.broadcastMessage("Plugin ShadowPixel, Verzia:" + this.getDescription().getVersion() + ", bol vypnutý !");
  }
  
  public String SkipArgs(String[] args)
  {
  	String argument = "";
  	for(int i = 0; i < args.length; i ++) argument += args[i] + " ";
  	return argument;
  }
  
	public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String labels, String[] args) 
  {      
		Player player = Bukkit.getPlayer("");
  	if(sender instanceof Player)
  		{
  		// CMD POMOC
  		if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("pomoc"))	
  		{
  			if(args.length == 0 || args[0] == null)
  			{
					player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + args[0]);
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Ak nevieš ako vytvoriť resku");
  				player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Každých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
  				player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo, dostaneš odmenu");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Pomocou príkazu /menu");
  				player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  			}			
  			if(args.length == 1)
  			{
  					// /pomoc 1
						if (args[0].equalsIgnoreCase("1"))
							{      		  						
							player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + args[0]);
								player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("Ak nevieš ako vytvoriť resku");
  							player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("Každých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
  							player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo dostaneš odmenu");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("Pomocou príkazu /menu");
  							player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
							}
						// /pomoc 2
  						if (args[0].equalsIgnoreCase("2"))
  						{
  							player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + args[0]);
  							player.sendMessage("");  			
  							player.sendMessage("TEEST 3");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  						}
  					// /pomoc 3
  						if (args[0].equalsIgnoreCase("3"))
  						{
  							player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + args[0]);
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("Ak si nenašiel to čo si potreboval");
  							player.sendMessage("Napíš /helpop <SVecouKtorouChcešPomôcť>");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  						}							
  			} else {
							player.sendMessage("§cPoužitie: /pomoc <1-3>");
							player.sendMessage("Argumenty: Arg:0 " + args[0] + "Arg0:" + args[1] + "Arg2: " + args[2]);
							player.sendMessage("test");
  				}
  	}
  		
      // ------- CMD: ach
  		if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("ach"))
      {
    		if(player.hasPermission("shadow.ach"))
    		{
    			if(args.length > 0)
    			{
    					if(player.hasPermission("shadow.ach.receive"))
    					{
    						Bukkit.broadcastMessage("§cAdmin§f " + player.getDisplayName() + "§8§l >>§7 " + SkipArgs(args));
    					}else{
    						player.sendMessage("§cServer §8§l>>§7 Formát: /ach <text>");
    					return true;
    					}	
    			}
    		}
      }
      if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("clearc"))
      {
    		if(player.hasPermission("shadow.ach"))
    		{
    				if(player.hasPermission("shadow.clearchat")){
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§r");
    				Bukkit.broadcastMessage("§c§lServer§8§l >> §7Administrátor§f§l " + player.getDisplayName() +"§7 premazal chat !");
    				return true;
    			}
      }
    		if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("pingp"))
    		{
    			Player ptarget = Bukkit.getPlayer(args[1]);
    				if(args.length == 1)
    				{
    						player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Hráč§f§l " + args[1] + "§7 neni Online");
    					}else{
    						player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Ping hráča§f§l " + ptarget.getDisplayName() +"§7 je §f§l"+ Ping.pingPlayer(ptarget) +"§7§fms");	
    				}	
    		}else{
    					player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Formát /ping <hráč>");
    		}
    		
    	// AK Posielajuci neni konzola !!
      }else{
      	Bukkit.getServer().getConsoleSender().sendMessage("[ShadowPixel]Konzola nemôže vykonávať príkazy !");
  		}
  }		
	return false;
  }
}  

 


Tak ja neviem spravil som to ako ste hovorili a stále nejde :-/

Ide /pomoc 1-3

ale nejde ak zadám iba /pomoc

Edited by eXpresS
Link to comment
Share on other sites

 

 

package sk.shadowplugin.main;

import org.bukkit.Bukkit;
import org.bukkit.command.Command;
import org.bukkit.command.CommandSender;
import org.bukkit.entity.Player;
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

public class main extends JavaPlugin {

	public void onEnable() {
		Bukkit.broadcastMessage("Plugin ShadowPixel, Verzia:" + this.getDescription().getVersion() + ", bol zapnutý !");
  	getServer().getPluginManager().registerEvents(new Ping(), this);
	}
	
  public void onDisable() {
  	Bukkit.broadcastMessage("Plugin ShadowPixel, Verzia:" + this.getDescription().getVersion() + ", bol vypnutý !");
  }
  
  public String SkipArgs(String[] args)
  {
  	String argument = "";
  	for(int i = 0; i < args.length; i ++) argument += args[i] + " ";
  	return argument;
  }
  
	public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String labels, String[] args) 
  {      
		Player player = (Player) sender;
		if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("pingp"))
		{
			Player ptarget = Bukkit.getPlayer(args[0]);
			if(args.length > 0)
			{
				if(args.length == 0)
				{
						player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Hráč§f§l " + args[0] + "§7 neni Online");
					} else {
						player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Ping hráča§f§l " + ptarget.getDisplayName() +"§7 je §f§l"+ Ping.pingPlayer(ptarget) +"§7§fms");	
				}
			} else {
					player.sendMessage("§cServer§8§l >> §7Formát /pingp <hráč>");
			}
		}
  		// CMD POMOC
  		if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("pomoc"))	
  		{
  			if(args.length == 0)
  			{
  				player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + args[0] + "§8.");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Ak nevieš ako vytvoriť resku");
  				player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Každých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
  				player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo, dostaneš odmenu");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("Pomocou príkazu /menu");
  				player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
  				player.sendMessage("");
  				player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
  				player.sendMessage("");	
  			} else {
  			if(args.length >= 1)
  			{
						if (args[0].equalsIgnoreCase("1"))
							{      		  						
							  player.sendMessage("");
							  player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + args[0] + "§8.");
								player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§cAk nevieš ako vytvoriť resku");
  							player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§cKaždých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
  							player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo dostaneš odmenu");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§cPomocou príkazu /menu");
  							player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§7/pomoc §l1§7 - §l4§7");
  							player.sendMessage("");
							}
  					// /pomoc 2
  						if (args[0].equalsIgnoreCase("2"))
  						{
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + args[0] + "§8.");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§cAk si nenašiel to čo si potreboval");
  							player.sendMessage("Napíš /helpop <SVecouKtorouChcešPomôcť>");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§cPomocou príkazu /pingp <Hráč>");
  							player.sendMessage("Zistíš Ping/Odozvu konkretného hráča");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§7/pomoc §l1§7 - §l3§7");
  							player.sendMessage("");
  						}					  						
  						if (args[0].equalsIgnoreCase("3"))
  						{
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + args[0] + "§8.");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§cPomocou príkazu /rtp");
  							player.sendMessage("Sa môžeš náhodne portnuť do sveta");
  							player.sendMessage("");
  							player.sendMessage("§7/pomoc §l1§7 - §l3§7");
  							player.sendMessage("");
  						}
  			} else {
					player.sendMessage("§cPoužitie: /pomoc <1-3>");
  			}
  		}
  	}
 		
  		
  
  		
      // ------- CMD: ach
  		if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("ach"))
      {
    		if(player.hasPermission("shadow.ach"))
    		{
    			if(args.length > 0)
    			{
    					if(player.hasPermission("shadow.ach.receive"))
    					{
    						Bukkit.broadcastMessage("§cAdmin§f " + player.getDisplayName() + "§8§l >>§7 " + SkipArgs(args));
    					}else{
    						player.sendMessage("§cServer §8§l>>§7 Formát: /ach <text>");
    					}	
    			}
    		}
      }
  		
       //CLEARC
        if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("clearc"))
        {
      		if(player.hasPermission("shadow.ach"))
      		{
      				if(player.hasPermission("shadow.clearchat"))
      				{
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§r");
      				Bukkit.broadcastMessage("§c§lServer§8§l >> §7Administrátor§f§l " + player.getDisplayName() +"§7 premazal chat !");
      			}
      		}
        }
	return false;
}
} 

 

Spravil som to do Takéjto podoby, no keď dám /Pomoc tak mi to vypíše ten error

Edited by eXpresS
Link to comment
Share on other sites

if (c.getName().equalsIgnoreCase("pomoc"))	
		{
			if(args.length != 0)
			{
				if (args[0].equalsIgnoreCase("1"))
				{      		  						
				  player.sendMessage("");
				  player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + args[0] + "§8.");
					player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§cAk nevieš ako vytvoriť resku");
					player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
					player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§cKaždých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
					player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo dostaneš odmenu");
					player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§cPomocou príkazu /menu");
					player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
					player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§7/pomoc §l1§7 - §l4§7");
					player.sendMessage("");
				}

				if (args[0].equalsIgnoreCase("2"))
				{
					player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + args[0] + "§8.");
					player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§cAk si nenašiel to čo si potreboval");
					player.sendMessage("Napíš /helpop <SVecouKtorouChcešPomôcť>");
					player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§cPomocou príkazu /pingp <Hráč>");
					player.sendMessage("Zistíš Ping/Odozvu konkretného hráča");
					player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§7/pomoc §l1§7 - §l3§7");
					player.sendMessage("");
				}
				
				if (args[0].equalsIgnoreCase("3"))
				{
					player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l " + args[0] + "§8.");
					player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§cPomocou príkazu /rtp");
					player.sendMessage("Sa môžeš náhodne portnuť do sveta");
					player.sendMessage("");
					player.sendMessage("§7/pomoc §l1§7 - §l3§7");
					player.sendMessage("");
				}
				return true;
			}
			
			player.sendMessage("");
			player.sendMessage("§8Aktualne si na strane§l 1§8.");
			player.sendMessage("");
			player.sendMessage("Ak nevieš ako vytvoriť resku");
			player.sendMessage("Navštív: /warp tut");
			player.sendMessage("");
			player.sendMessage("Každých 10 minut ide MiniEvent ktorý");
			player.sendMessage("Ak rozluštíš a napíšeš správne slovo, dostaneš odmenu");
			player.sendMessage("");
			player.sendMessage("Pomocou príkazu /menu");
			player.sendMessage("Sa môžeš teleportovať na iné servery");
			player.sendMessage("");
			player.sendMessage("§7/help §l1§7 - §l4§7.");
			player.sendMessage("");			
			return true;
		}

 

if(cmd.getName().equalsIgnoreCase("clearc"))
    {
	   	if(player.hasPermission("shadow.ach"))
	   	{
	   		if(player.hasPermission("shadow.clearchat"))
		   	{
		   		for(int i = 0; i < 50;i ++) Bukkit.broadcastMessage("§r");		
		   		Bukkit.broadcastMessage("§c§lServer§8§l >> §7Administrátor§f§l " + player.getDisplayName() +"§7 premazal chat !");
		   	}
	   	}
    }
Edited by Steam wallet
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...