Jump to content
Prosíme všetkých užívateľov, ktorý sa chcú opätovne pripojiť na discord aby znovu spárovali svoje účty kliknutím na "Discord" v navigácií a pripojili sa na server Read more... ×

Žebříček


Populární obsah

Showing content with the highest reputation since 20.5.2019 in all areas

 1. 4 points
  Máš důkaz, kterým bys to tvrzení podložil? Zatím jsem si od tebe přečetl jen několik urážejících příspěvků s nulovou vypovídací hodnotou. Nerad ti to říkám, ale tvé vystupování na mě (a pravděpodobně i na ostatní) začíná působit tak, že jsi jenom ubožák, co má zjevně něco proti Entersovi a snaží se jej očernit v každém tématu, které založil.
 2. 3 points
  SCRIPT ZCELA PŘEPSÁN JUST ADMIN SCRIPT 1.1 pro 0.3.7 UPDATE MÍSTO ADMIN LEVELU JMÉNO OPRÁVNĚNÍ ROZSÁHLÝ SEZNAM ADMINISTRÁTORSKÝCH PŘÍKAZŮ POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍKAZŮ DLE OPRÁVNĚNÍ UDĚLOVÁNÍ TITULŮ A TAGŮ HRÁČŮM VE HŘE ZOBRAZENÍ STATISTIK HRÁČE ZOBRAZENÍ JMÉNA BAREV A JEJICH HEX INGAME SEZNAM VŠECH MODELŮ VOZIDEL ROZSÁHLEJŠÍ SEZNAM A ÚDAJE ONLINE HRÁČŮ MOŽNOST UPRAVIT ÚDAJE OFFLINE HRÁČE POROVNÁNÍ JustAdminSystem v0.3 VS JustAdminScript 1.0 Kompilovaný JustAdminSystem v0.3 Počet příkazů: 68 (+13 VIP) Počet řádků v .pwn: 1816 Velikost .amx: 357 kB Kompilovaný JustAdminScript v1.0 Počet příkazů: 77 Počet řádků v .pwn: 1481 Velikost .amx: 108 kB INFORMACE O JAS Script obsahuje 8 oprávnění, Nelze obejít zmražení, zatčení ani umlčení. Všechno se hráči po návratu serveru či po respawnu opět nastaví, Soubory hráčů se ukládají do scriptfiles/AS/nick.sav, Při nastavení čehokoliv co obsahuje barvy (nick, titul, tag), se místo hex píše jméno barvy (black, red, yellow), Každý administrátor může u časových trestů nastavit 60 vteřin krát jeho admin level, Zabanovaní hráči se na server mohou vrátit ale opět budou vyhozeni se zprávou kdo je banoval a za co, V minulé verzi byly 4 fce na udělení a odstranění titulu. Teď jsou 2. Po příchodu na server se napíše kolik hráčů s maxima je připojeno na serveru, a samozřejmě credits autora. Na všechny časové tresty online (freeze, mute a jail), je pouze jeden timer, který je nastavený po 1 vteřině, místo původních 3. Všechny příkazy obsahuje tuny ošetření a pojistek, aby například nešlo hráči, co neni online cokoliv dát. Administrátorský /port obsahuje několik variant (pěšky, s vozidly, s určitým vozidlem). Při udělení zbraně, či spawnu vozidla se napíše jméno namísto ID. Administrátor s jakýmkoliv levelem, nemůže cokoliv udělovat administrátorům s vyšším levelem(např. Pomocník nemůže nastavit život Moderátorům). Lze upravit údaje i offline hráčům. A mnohem více... UPRAVENÍ DAT OFFLINE HRÁČE Bez problémů lze upravit jakékoliv data od určení zda má titul, po barvu až po důvod banu. Ale má to několik podmínek: 1. Při udělení Ano/Ne údajů se MUSÍ napsat pouze číslo 0 pro Ne, a 1 pro Ano. 2. Při udělení barev (titulu, tagu), se MUSÍ napsat 6místný hex kód (FFFFFF, FF0000, 00FF00). 3. Při udělení trestů (Zmražení, uvěznění, umlčení), při udělení/úpravě času se MUSÍ přidat i Ano/Ne u daného trestu. 4. Při odebrání titulu/tagu je třeba upravit i ano/ne. 5. Při udělení stringu (jméno titulu, jméno tagu) se musí napsat alespoň 3 znaky(např. abc nebo univerzální je none). MAKRA A FUNKCE //ID startovního id, od kterého se budou odvýjet další ID dialogů ve výčtu hodnot: #define START_DIALOG_ID (1111) //Délka souboru při ukládání hráčů: #define MAX_FILE_PATH_LEN (30) //Seznam maker oprávnění: #define LEVEL_PLAYER (0) // Hráč #define LEVEL_TESTADMIN (1) // Zkušební #define LEVEL_HELPER (2) // Pomocník #define LEVEL_MOD (3) // Moderátor #define LEVEL_ADMIN (4) // Administrátor #define LEVEL_MAINADMIN (5) // Správce #define LEVEL_DEVELOPER (6) // Vývojář #define LEVEL_OWNER (7) // Majitel // Počet Administrátorských oprávnění od LEVEL_PLAYER po LEVEL_OWNER: #define MAX_ADMIN_LEVEL (8) // Počet vložených barev: #define MAX_COLORS (12) // Nejdelší jméno barvy (orange): #define MAX_COLOR_NAME_LEN (6) // Nejdelší jméno oprávnění, včetně barev ({37DBE1}Administrátor): #define MAX_ADMIN_RANK_LEN (21) // Největší možná délka titulu: #define MAX_TITLE_LEN (25) // Největší možná délka TAGu: #define MAX_TAG_LEN (15) // Počet povolených vozidel pro spawnutí v /car #define MAX_ENABLED_AVEHICLES (10) // Počet možných vteřin, které může LEVEL_TESTADMIN udělit u časových trestů: #define TIME_MAX_PUN_ALLOWED (60) // Minimální velikost pingu povolená proti /pingkick: #define MAX_ALLOWED_PING (300) // ID všechn trestů pro fci: #define PUNISH_ID_FREEZE (1) #define PUNISH_ID_MUTE (2) #define PUNISH_ID_JAIL (3) // Basic: GetVehicleModelName(playerid); GetPlayerAdminLevel(playerid); HasPlayerTitle(playerid); GetPlayerTitle(playerid); GetPlayerTitleColor(playerid); HasPlayerTag(playerid); GetPlayerTag(playerid); GetPlayerTagColor(playerid); SetPlayerTitleColor(playerid, color); SetPlayerTagColor(playerid, color); IsPlayerOnPort(playerid); IsPlayerBanned(playerid); GetPlayerBanReason(playerid); IsPlayerFreeze(playerid); IsPlayerJail(playerid); IsPlayerMute(playerid); GetPlayerFreezeTime(playerid); GetPlayerJailTime(playerid); GetPlayerMuteTime(playerid); SetPlayerFreezeTime(playerid, time); SetPlayerJailTime(playerid, time); SetPlayerMuteTime(playerid, time); SendErrorMessage(playerid, msg[]); GetAdminLevelName(playerid); GetAdminLevelColor(playerid); SetPlayerAdminLevel(playerid, level); IsPortEnabled(); HasPortEnabledVehicles(); GetPortInterior(); GetPortVW(); GetPortX(); GetPortY(); GetPortZ(); GetPortA(); GetPortSpecifModel(); // Zajímavější: ChangeTitleStatus(playerid, sTitle[], hColor, bool:bTakeGive); ChangeTagStatus(playerid, sTag[], hColor, bool:bTakeGive); SavePlayerData(playerid); LoadPlayerData(playerid); PunishPlayer(playerid, pun_id, bool: pun, time = 0); GetPlayerTagAndTitle (playerid, text[]); GetCountConnectedPlayers(); ShowHowUseCommand (playerid, sCommand[], sParams[]); SetServerPort(bool: status, Float: x, Float: y, Float: z, Float: a, bool: vehs = false, model = 0); SendErrorMessage() Odešle se červená zpráva. playerid - komu msg[] - text Příklad: SendErrorMessage(playerid, "[ ! ] Nemáš dostatek peněz !"); ChangeTitleStatus() a ChangeTagStatus() Nastaví titul (za nickem) a tag (před nickem) hráči ve hře. playerid - komu se nastaví sTitle[] / sTag[] - Co se mu nastaví, bool: bTakeGive - true pro nastavení, false pro odebrání Příklad: commmand<LEVEL_PLAYER>(givevip, cmdid, playerid, params[]) { ChangeTitleStatus(playerid, "Premium", 0xFFFF0000, true); ChangeTagStatus(playerid, "VIP", 0xFFA50000, true); return CMD_SUCCESS; } PunishPlayer() Udělí nebo odebere trest(mute, freeze, jail) hráči ve hře. playerid, - komu se nastaví, pun_id - ID trestu jako je PUNISH_ID_FREEZE (1), PUNISH_ID_MUTE (2) nebo PUNISH_ID_JAIL (3), pun - true pro nastavení, false pro odebrání, time - čas ve vteřinách Příklad: command<LEVEL_PLAYER>(muteme, cmdid, playerid, params[]) { PunishPlayer(playerid, PUNISH_ID_MUTE, true, 1000); SendClientMessage(playerid, -1, "Úspešně jsi se umlčel na 1000 vteřin !"); return CMD_SUCCESS; } GetCountConnectedPlayers() Zjistí počet online hráčů na serveru. Příklad: command<LEVEL_PLAYER>(howmany, cmdid, playerid, params[]) { new str[35 + 1]; format(str, sizeof str, "Na serveru je momentálně %i hráčů", GetCountConnectedPlayers()); SendClientMessage(playerid, -1, str); return CMD_SUCCESS; } Hráč /acmds - Seznam všechn příkazů /admins - Seznam online administrátorů /port - Warp na administrátorský port Zkušební /colors - Seznam jmén barev a jejich hex /models - Seznam modelů a jejich modelid /gmtext - Gamemode text na server /gmtext2 - Druhá varianta gamemode textu /para - Dát si padák /jetpack - Dát si jetpack /var - Varovat hráče (neomezené, nevyhodí hráče) /spam - Zaspamuje chat slovem SPAM /cc - Promaže celý chat /flip - Obrátí vozidlo /say - Napíše do chatu, co napsal administrátor /day - Nastaví den na serveru /night - Nastaví noc na serveru /tempfreeze - Dočasně zmrazí /tempjail - Dočasně uvězní /tempmute - Dočasně umlčení /unfreeze - Odmrazí hráče /unjail - Propustí hráče /remove - Vyhodí hráče z vozidla /unmute - Odmlčí hráče /admincar - Spawnutí administrátorského vozidla /dadmincar - Zničení administrátorského vozidla /goto - Port k hráči /get - Port hráče k sobě /setport - Nastavení administrátorského portu /remport - Vypnutí administrátorského portu Pomocník /jail - Uvěznit hráče /mute - Umlčet hráče /freeze - Zmrazit hráče /nickcolor - Nastavení barvy nicku hráče /repair - Opraví hráči vozidlo /getstats - Zobrazení statistik hráče /disarm - Odzbrojí hráče /time - Nastavení času na serveru /weather - Nastavení počasí na serveru /sun - Nastavit slunečno na serveru /rain - Nastavit déšť na serveru /pingkick - Vykopnout hráče jestliže má moc velký ping (MAX_ALLOWED_PING) /skin - Nastavení skinu hráči /admcol - Nastavení barvy zprávy /admmess - Napsání zprávy na serveru Moderátor /kick - Vyhodit hráče ze serveru /ban - Zabanovat hráče na serveru /gm - Darovat hráči peníze (max 10,000,000$) /gw - Darovat hráči zbraň a munici /hide - Skrýt/odkrýt nick na mapě /car - Spawnutí vozidel na serveru /dcars - Zničeni vozidel na serveru /settag - Nastavení TAGu u hráče /removetag - Odebrání TAGu u hráče /kill - Zabít hráče /world - Poslat hráče do jiného světa /back - Poslat hráče zpět z jiného světa /wl - Nastavit hráči wanted level /respawn - Respawnout hráče Administrátor /getall - Portnout všechny hráče k sobě /rmoney - Resetovat hráči všechny peníze /takemoney - Odebrat určitý obnos hráči /hp - Nastavit hráči život /ar - Nastavit hráči vestu /destroy - Zničit hráči vozidlo /vhp - Nastavit hráči život vozidla /mypos - Zjistit souřadnice a úhel pohledu hráče /pos - Pornout se na dané pozice /plist - Zobrazení statistik všechn hráčů Správce /god - Nastavení nesmrtelnosti (i po spawnu) /godoff - Zrušit nesmrtelnost /resetplayer - Resetovat všechny údaje hráče /setdata - Nastavit data offline hráči Developer Majitel /setmeowner - Nastavit si majitele /setalevel - Nastavit AdminLevel hráči VLOŽENÍ jascript1.amx NA SERVER 1. Vložit jascript1.amx do filterscripts 2. Napsat v server.cfg do filterscript řádku jascript1 3. Vytvořit ve scriptfiles složku AS 4. Připojit se na server a zadat /setmeowner (potřeba RCON) 5 Hotovo DOWNLOAD
 3. 3 points
  JUST HOUSE SYSTEM v1.0 Na přání neustále neúnavně otravného uživatele @Woody OVLÁDÁNÍ PRO MAJITELE DOMU OVLÁDÁNÍ PRO UŽIVATELE CO NEVLASTNÍ DŮM VKLÁDÁNÍ A VYBÍRÁNÍ PENĚZ DOMU VKLÁDÁNÍ ZBRANÍ DO DOMU VYBÍRÁNÍ VŠECH ZBRANÍ Z DOMU VÝPIS UDÁLOSTÍ DO CHATU KOUPĚ NOVÝCH VOZIDEL DO GARÁŽE DOMU INFORMACE O JHSYSTEM Každý hráč může mít pouze 1 dům. Každý dům musí mít alespoň jeden slot pro vozidlo, a může mít pouze ten jeden. Vozidlo se dá zaparkovat do garáže, a jen pouze jedno. Vozidlo lze vložit do domu i předtím, než se vůbec koupí. Do domu lze vložit pouze zbraně určitého typu (chladné zbraně, pistol...) a jen pouze zbraň, která se vložila naposledy, to znamená, že jakmile hráč vloží nůž, může pak už jen vkládat nože. Do domu lze vejít i když ho hráč nevlastní. Dům může mít několik interiérů od nejhorší (nejmenší) po nejlepší (největší). Do domu nelze vejít, když je zamčený. Do vozidel, která patří určitého domu může nastoupit jen hráč, který má stejné jméno jako majitel domu. SEZNAM FUNKCÍ A MAKER #define MAX_HOUSES (300) Maximální počet domů. #define DIALOG_START_ID_LIST (4291) ID dialogu od kterého začne seznam id dialogů(4291, 4292, 4293...). #define HOUSE_INTERIOR_RATE1 (5) #define HOUSE_INTERIOR_RATE2 (4) #define HOUSE_INTERIOR_RATE3 (3) #define HOUSE_INTERIOR_RATE4 (2) #define HOUSE_INTERIOR_RANK5 (1) #define HOUSE_INTERIOR_RANK6 (0) Hodnocení interiéru v domech známka ve škole. GetHouseFreeID(); Vrací id volného nepoužitého domu. Jinak vrátí -1 když nenajde. AddNewHouse(Float: x, Float: y, Float: z, price, inter, owner[] = "City", bool: buy = false); Vytvoří nový dům. Parametry: Float: x, Float: y, Float: z - Pozice domu a pickupu, který se vytvoří. price - Cena za který se dům koupí inter - Jaký interiér dům obsahuje(lze použít HOUSE_INTERIOR_RANK) owner[] - Majitel domu. bool: buy - V případě true je dům koupený a false není. AddHouseVehicleSlot(houseid, Float: x, Float: y, Float: z, Float: a); Přidá k danému domu slot pro vozidlo. Parametry: Float: x, Float: y, Float: z, Float: a - Pozice a rotace vozidla, kde se u domu pak bude vytvářet (spawnovat) auto. CreateHouseVehicle (houseid, modelid); Spawne do slotu u daného domu (houseid) vozidlo. Další funkce: IsHouseOwner(houseid, nick[]); IsHouseExist(houseid); GetHouseOwner(houseid); GetHouseIDByPlayer(playerid); EnterIntoHouse(playerid); LeaveFromHouse(playerid); SaveHouseData(); LoadHouseData(); BuyThisHouse(playerid, houseid); SellThisHouse(playerid, houseid); LockHouse(houseid); UnlockHouse(houseid); GetHouseInterior(houseid); IsHouseOwned(houseid); GetHouseNumber(houseid); GetHousePrice(houseid); GetHouseX(houseid); GetHouseY(houseid); GetHouseZ(houseid); GetHouseVehSlotX(houseid); GetHouseVehSlotY(houseid); GetHouseVehSlotZ(houseid); GetHouseVehSlotA(houseid); NÁVOD K POUŽITÍ Celý JHS je celkem samostatný, takže stačí použít minimálně 3 funkce a je hotovo. Vše bude v pořádku v momentě kdy vám to nevyhodí žádné varování, že nebyla použita nějaká z fcí! Oba public jak OnFilterScriptInit() tak OnFilterScritExit() vložit například ke zbytku publicu nebo úplně na konec FS. Co je potřeba použít: AddNewHouse() - Přidá nový barák, není potřeba ani přidávat majitele či zda je koupen. AddHouseVehicleSlot() - Funkce kam se nakonec spawne u daného domu auto po jeho zakoupení. SaveHouseData() - Tato fce je nutno použít 2x a to po vpisu všech údajů o domě a vozidle, a při vypnutí fs, jelikož přepíše případné změněné údaje(majitel domu). public OnFilterScriptInit() { AddNewHouse (1446.8379, 1959.3004, 11.2146, 1500000, HOUSE_INTERIOR_RATE1, "test1", false); AddHouseVehicleSlot(0, 1442.9637, 1959.9764, 10.9029, 0.0); AddNewHouse (...); AddHouseVehicleSlot(1, ...); AddNewHouse (...); AddHouseVehicleSlot(2, ...); AddNewHouse (...); AddHouseVehicleSlot(3, ...); SaveHouseData(); // <---- return 1; } public OnFilterScriptExit() { SaveHouseData(); // <--- return 1; } Příkazy: Základní: /dum otevře u pickupu menu domu Další: /houseleft - opustí interiér domu RCON: /housedebug - zobrazí všechny příkazy Download:
 4. 3 points
  Zadarmo, hra vám zostane Cca je to na týždeň potom sa už nebude dat získať https://www.origin.com/irl/en-us/store/the-sims/the-sims-4/offer-selection
 5. 2 points
  Mohlo by byť fajn tam mať zakomponovanú aj nejakú infláciu (znižovanie hodnoty meny, stúpanie cien), akcie - možnosť odkupovať akcie firmy na trhu. Majiteľ firmy bude mať možnosť dať až 49% akcií na odkúpenie, tím sa zníži to, čo do toho bude musieť investovať on, ale aj zisk sa mu zníži. Taktiež možnosť ich neskôr odkúpiť naspäť a možnosť hráčov s tými akciami obchodovať medzi sebou Cena akcie bude stúpať/klesať podľa výkonnosti firmy.
 6. 1 point
  Všehoscript by Woody IMPROVED Aby mi už určití lidé dali konečně klid s tím otravováním, ať udělám update, tak tady je (už jsem ho dělal předtím, akorát jsem ho smazal, takže tohle je po 2)! Věci, co vás (ne)zajímají Původní script: Počet řádků: 652+- Velikox .pwn: 20 kB Velikost .amx: 29 kB Improved Počet řádků: 308 +- Velikost .pwn: 14 kB Velikost .amx: 14 kB Pár informací, co je změněné / vylepšené Proměnné na barvy textu a barvy nicku je ze dvou jedna jedna a ta samá proměnná, Použity jiné, rychlejší cykly (for -> while[Rychlejší, tím myslím v rychlosti to napsat, samozřejmě ]) Makra pro dialogid jsou ve výčtu hodnot a začínají od čísla #DIALOG_START_ID, Příkaz /mute a /unmute spojený do 1, Dialogid a listitemy přepnuty (switch), Proměnná VehicleNames[], už u každé buňky obsahuje rovnou znak pro další řádek '\n', takže stačí pouze cyklit fci strcat(), zrovna moc toho, co by tam šlo nějak upravit nebo vylepšit nebylo... Menší ochutnávka Předtím: Potom: Download [Všehoscript] || [Improved] A pojďte hejtovat... ps: zkoušel jsem to ve hře a vše je plně funkční... až na ty neony, ale nevím, možná to blbne u mě, možná tam jsou blbé objectid pss: A jako upřímně... zase tolik toho tam nebylo co upravit. Je to celkem dobrý kód...
 7. 1 point
  Pawno ma Discord server okrem ineho...
 8. 1 point
  Skontroluj si, či máš na hostingu nahrané tie pluginy, čo máš na windows serveri (v prípadne linux serveru varianty pluginov pre linux s príponou .so).
 9. 1 point
 10. 1 point
  UPDATE v1.1 Jméno oprávnění Developer přepsáno na Vývojář. Při spawnutí vozidla ze /car se spawne vozidlo a trochu dál, ne na hráči. Přidáno několik alternativních příkazů, lze je poznat tak, že v /admins je hned vedle další příkaz. Jméno funkce SetServerPort přepsán na SetAdminPort. U příkazu /setdata už nelze upravit data hráče co je online. V seznamu příkazů /acmds se zobrazí pouze takové, na které má admin oprávnění. Přidáno i jméno administrátora, co hráče zabanoval. Příkazy /gmtext a /gmtext2 přidány do /acmds. Zobrazení /models upraveno. Zobrazí se za pomocí cyklu. Po přidání administrátora se nyní vypíše gametext: Přidán příkaz /fastcmd nebo /fc Přidána ingame "konzole" pro Vývojáře: Přidat více jmén barev: Změněné příkazy /weather a /time. Nyní se nastavují za pomocí dialogu: Přidán příkaz /setfun, který nastaví funkci hráče: Následně nastavené funkce se zobrazí v /admins:
 11. 1 point
  Za 1. nespoileruj případně to dej do spoileru Theo by mohl být dobrý charakter ale nedostal moc prostoru. ( Jsem na začátku třetí serie ) Náhodou Osvald je tím jakej je idiot prostě epická postava. Třeba Riddler je hrozně otravnej pro mě tím chichotáním. Fish je takové feministka nefeminstka. Ale Osval je zatím hrozně rozvíjená postava.l Měl už několikrát umřít a pokaždý se z toho dostal. Butch je podle mě taky dobrá postava co by si zasloužila víc prostoru. A Victor Zsasz je taky topová postava toho mám snad nejraději
 12. 1 point
  Našel jsem ti ještě jeden úsek kódu, který můžeš vylepšit: new modelid = 0; switch (listitem) { case 0: modelid = 18647; case 1: modelid = 18648; case 2: modelid = 18649; case 3: modelid = 18650; case 4: modelid = 18651; case 5: modelid = 18652; } Lze přepsat na: new modelid = 18647 + listitem; Možná z toho uděláme soutěž, že kdo najde víc vylepšení.
 13. 1 point
  Jen ho nechej, když ho to baví :D. Scydo je jeden z našich nejaktivnějších přispěvovatelů, který pořád (a rád) pawní.
 14. 1 point
  Tak prostudováním kódu je to jasné. Vydáváš za svůj script https://forum.sa-mp.com/showthread.php?t=518042 byť s "editem" což nehodláme tolerovat
 15. 1 point
  Je to jedno, z lenosti bych ale vkládal velikostí kódu menší FS do většího FS. Přeci jen to ušetří spoustu kopírování.
 16. 1 point
  Musíš mať `.pwn` súbor od oboch FS aby si ich mohol spojiť do jedného
 17. 1 point
  Tak všechny filterscripty dej do jednoho filterscriptu mělo by to jít dál no pouze když to máš v pwn všechny fs Nebo udělat si radši gamemod bylo by to lepší proto filterscript zpomaluje server.
 18. 1 point
  Jen tak dál, ještě chvíli a ovládneš sekci Ke stažení.
 19. 1 point
  Myslím si, že ne. Tenhle limit se táhne už od starých verzí. Buď budeš muset FS zredukovat, nebo některé z nich spojit dohromady, či vnořit do svého GM.
 20. 1 point
  Kolik jich máš zapsaných? Verze 0.3.7 umožňuje max. 16 filterscriptů (viz. limits). Pokud jich máš méně, hledal chybu v návratových hodnotách u OPCT, jak zmiňoval QWER.
 21. 1 point
  Ten predposledný FS má zlý return na callbacku OnPlayerCommandText. Viz. https://wiki.sa-mp.com/wiki/OnPlayerCommandText
 22. 1 point
  Rozhodne tie tutoriály rob viac krajšie, a kód tiež. Kebyže som začiatočník a potreboval by som AFK Systém, tak určite by som použil Scydov aj keď je na YSI. Pozri si Scydove návody a tvoje. On má vždy pekne urobený tutoriál a kód tiež (vždy jednoduchý..) aby to pochopil aj deb*l, ty to máš, jak si sám povedal, "na rýchlo". Tie #define SendClient.. SCM sa mi nikdy nepáčili, viem že to je "uľahčenie" ale vždy som to neznášal, je to škaredé. A jak som už písal, že Scydove návody sú jednoduché, tak jednoduchšie a krajšie je #include "YSI\y_va" #include "izcmd" new bool:AFK[MAX_PLAYERS]; CMD:afk(playerid, params[]) { if(AFK[playerid]) { if(sscanf(params, "s", params)) { va_SendClientMessageToAll(-1, "{808080}Hráč %s odišiel od PC.", Nick(playerid)); TogglePlayerControllable(playerid, false); AFK[playerid] = (true); } else { va_SendClientMessageToAll(-1, "{808080}Hráč %s odišiel od PC. [ Dôvod: %s ]", Nick(playerid), params); TogglePlayerControllable(playerid, false); AFK[playerid] = (true); } } else { SendClientMessageToAll(-1, "{808080}Hráč %s sa vrátil k PC.", Nick(playerid)); TogglePlayerControllable(playerid, true); AFK[playerid] = (false); } return (true); } či nie ? Jednoduché, pekne spravený kód, bez zbytočných vecí (#define SCM..), 3 "funkcie" v 1 príkaze, ty si dal 2 do 2 príkazov a dôvod ? Každý server má AFK kde môžeš dať aj dôvod. A nikdy si nedavaj do "tutorialu" tú správu v OnPlayerConnect, je to tutoriál kde niekoho chceš niečo naučiť. Pokiaľ to nemal byť tutoriál, tak si to tam dávaš zbytočne a vyzerá to viac že si to spravil len aby si bol na serveroch "napísaný" (aspoň mne to tak príde). Keď už chceš byť napísaný, tak to urob jak DeLeTe ktorý urobí poriadny script a dá si tam text ale nedá pwn a neurobí tutoriál s tým, že "zanechte autora". Ano viem, že si to vytvoril a aby niekto vedel, že kto to vlastne vytvoril, ale koľko ľudí zo 100 by si to tam nechalo kebyže má celý kód ? Možno 2ja ktorý by nevedli jak (Ten kód je spravený len tak, nemusí fungovať)
 23. 1 point
  Přesně pro toto by sis měl dát srozumitelný název funkcí, proměnných,... Aby ses v tom orientoval později ty a když chceš pomoct, aby se v tom orientovali ostatní.
 24. 1 point
  ehm.... hours += 2; ... nebo požádat hosting (nevím jaký máš aby nastavili čas aktuální.... Nebo http request na čas... https://forum.sa-mp.com/showthread.php?t=305616
 25. 1 point
  Precetl jsem si vsechny komentare nez jsem zacal psat tento topic, tak asi nejak tak budu reagovat na vsechno. V prvni rade u toho rodice asi chapu logiku, ze se zameri na nejvetsi slabinu a tu se bude snazit zlepsit. Coz ovsem pak ma ten negativni efekt ze bude zanedbavana ta cast, kde jiz uspech je. A poto mdemotivace toho zaka atp... Zakladni probem, je v nastavenem skolstvi. Hlavne zakladka a stredni kde jeden neuspesny predmet znamena celkovy konec. Prosel jsem si vsemy stupni vzdelavani (tedy az na doktorske ), ale nejvis mi vyhovovala ta vejska. Hlaven z principu velkeho podilu volitelnych predmetu, kde mel prave clovek moznost si vybrat co ho zajima. A hodne je to i o lidech. Skolu co jsem studoval ja ma po matfyzu asi druhou nejtezsi matiku, ale ti ucitele k tomu maji respekt. Takze jakmile jsem prolezl s matikou pres prvni dva semestry, tak jsem se u zkousek casto potkaval s pristupem "kdyz jste zvladl matematickou analyzu, tak tu skolu uz udelate, tak vam tu zkousku dam". (opravdu matika na vejsce je hard core. Maturitu z matiky jsem delal bez pripravy na prvni dobrou, ale matiku na vejsce jsem delal na x-ty pokus) Respekt ucitele k zakovi jsem opravdu zazil jen na te vysoke skole, uz jenom tim samotnym oslovenim "kolego". A to je prave ten system, ktery by snesl uz jen minimalni upravy, ale podle meho nazoru je nejlepsi. Ovsem dalsi veci je ze to je system pro starsi lidi, kteri uz tam jsou dobrovolne a ne z duvodu zakladni podivnne skolni dochazky. A opravdu uceni jako takove a nejde jen o to ze tak funguje nas mozek, Ono to spis zacina vypadat ze celkovy princip uceni je proste na tom ze se delaji chyby a pak se zpetne zjistuje co je spatne a ja kto napravit. Na stejnem principu funguje uceni umelych neuronovych siti. Uceni funguje metodou zpetneho inzenyrstvi. Proste se neco stalo nebo se neco udela a az poto mse to analyzuje. A ne naopak se ze neco naplanuje a pak se to dela podle navodu To je ten hlavcni duvod proc kdyz ctete scripay nebo nejaky tutorial a dokud neuvidite example nebo si to sami nenakodite, tak to proste nejde Jinak s nazorem ze skola vychovava zamestnance a ne podnikatele souhlasim, ale myslim ze to je hlavne tim, ze se to skolstvi od revoluce temer nezmenilo. A pred revoluci byly vsichni zamestnanci Drive bylo lidem do hlav vtloukano ze podnikatel je zlodej a vykoristovatel a okrada jine. A tem lidem to v tech hlavach zustalo a mysli tak porad a uci to svoje deti. Komunisti jsou sice pryc, ale jejich myslenky tu jsou porad. A nezlepsi se to dokud se ta generace kompletne neobmeni. Dalsi problem je to jak lehce jde lidi manipulovat, dneska je to hodne lehke pomoci televize a internetu. Lidi hodne veri vecem, ktere slysi jako prvni a kdyz prijde druha opacna informace, automaticky ji zamitnou, i kdyz je pravdiva a i kdyz je dokazana. Jako treba zastanci placate zmene atp..
×