Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
  • 0
Lukynek

pomoc pomoc export vozidla v pw

Dotaz

Ahoj potřebuju pomoci mam paradiseworld a když, si chci exportnout auto do sf export na te tabulce je nazev auta ale když, ho odvezu nic se nestane

tady je kod z pwn


 

public OnPlayerEnterCheckpoint(playerid)
{
    print("OnPlayerEnterCheckpoint");
    //---
    PlayerInCP[playerid] = 1;
    //---
    if(PosledniCP[playerid] != -1)
    {
           switch(PosledniCP[playerid])
           {
            case CP_EXPORT:
            {
                if(PlayerExported[playerid] == 1 && IsPlayerInAnyVehicle(playerid))
                {
                    if(GetPlayerVehicleID(playerid) < PosledniAuto)
                    {
                        new Float: vehiclehp;
                        new Cena_E = 5000, Stav_E;
                        GetVehicleHealth(GetPlayerVehicleID(playerid), vehiclehp);
                        if(vehiclehp > 750 && vehiclehp <= 1000)
                        {
                            Stav_E = (floatround(vehiclehp) / 10) + 1;
                            Stav_E = 100 - Stav_E;
                            Cena_E = 5000 - (Stav_E * 100);

                            ODMENAF(100,playerid,5,"Odmena~n~~b~~h~%s$",Number(Cena_E));
                            Sav[Banka][playerid] += Cena_E;
                            //GetPlayerMoney(playerid, Cena_E);

                            Log_Write(100,playerid,"(MONEY) Doky - %s(%dHP) - %s$", VehName[GetVehicleModel(GetPlayerVehicleID(playerid))-400], floatround(vehiclehp)/10, Number(Cena_E));

                            PlayerExported[playerid] = 0;
                            new engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective;
                            GetVehicleParamsEx(GetPlayerVehicleID(playerid),engine,lights,alarm,doors,bonnet,boot,objective);
                            SetVehicleParamsEx(GetPlayerVehicleID(playerid),0,lights,alarm,1,bonnet,boot,objective);
                            StopVehicle(GetPlayerVehicleID(playerid));
                            RemovePlayerFromVehicle(playerid);
                            DisablePlayerCheckpointEx(playerid);
                            Tabule();
                            PlayerPlaySound(playerid,1058,0.0,0.0,0.0);

                            Sav[ExportAut][playerid] ++;
                            //Log_Write(100,playerid,"Hráč %s prodal %s ");
                        }else SPIB(playerid, "~b~Vozidlo je prilis poskozene, nelze jej prodat!", 5);
                    }else{
                        if(IsVehicleInAnyHouse(GetPlayerVehicleID(playerid)) != 0 && VehicleCanPark[GetPlayerVehicleID(playerid)] == 1)
                        {
                            for(new x; x < sizeof(SalonCars); x ++)
                            {
                                if(SalonCars[x][Veh_IDs] == GetVehicleModel(GetPlayerVehicleID(playerid)))
                                {
                                    //Number(SalonCars[S_Count][Veh_Cost])
                                    PlayerExported[playerid] = 0;
                                    StopVehicle(GetPlayerVehicleID(playerid));
                                    DisablePlayerCheckpointEx(playerid);
                                    SetPVarInt(playerid, "ExportVehicle", x);

                                    new STR[100];
                                    if(HaveVIP(playerid) == 1)     format(STR, sizeof(STR), "Opravdu chcete prodat Vaše vozidlo za %s$ ?", Number(SalonCars[x][Veh_Cost] / 2));
                                    else                        format(STR, sizeof(STR), "Opravdu chcete prodat Vaše vozidlo za %s$ ?", Number(SalonCars[x][Veh_Cost] / 2));
                                    ShowPlayerDialogEx(playerid, DIALOG_EXPORT_HOUSE_CAR, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Export vozidel", STR, "Prodat", "Zavřít");
                                    return 1;
                                }

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

1 odpověd na tuto otázku

Recommended Posts

  • 0
Moderátor
před 6hodinami, Lukynek said:

if(GetPlayerVehicleID(playerid) < PosledniAuto)

Chtělo by to trochu upřesnit co co je. Každopádně tady by podle mě měla být podmínka, zda je auto ready pro export. Respektive že GetPlayerVehicleID(playerid) == autoNaExport. Máš to dost zmatečný a spousta kódu chybí. Zkus trochu debugu sám a zjisti kam se ten kod dostane třeba přes print jak už tam máš. Díky

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...