Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
RayCode

ukázka CS 1.6 - Custom Shop by RayCodeCSC

Recommended Posts

Popis:

Pomocou tohto pluginu si môžete doslova vytvoriť svoj vlastný shop v hre, a nemusíte vôbec vedieť jazyk pawn! Tento Shop sa hlavne hodí pre JailBreak servery, ale isto poslúži aj na iných herných módoch. Pomocou tohto pluginu si taktiež môžete nastaviť default knife na vašom serveri!

 

Príkazy:

/shop - Otvorí knife shop

/weps - Otvorí weapons shop

 

Informácie:

Pre lepší edit konfiguračného súboru custom_knife.ini som vytvoril na svojom webe generátor.

 

Ukážka:

Screenshots:

Spoiler

ingame1.png

 

ingame2.png

 

ingame3.png

 

Videos:

Spoiler

 

 

CVARy:

// 0 = Itemy, ktoré majú rôzny flag (nemajú "none"), nebudú zobrazené v shope pre hráčov, ktorý majú flag "z" (hráč je klasický hráč).
// 1 = Itemy, ktoré majú rôzny flag (nemajú "none"), budú zobrazené v shope pre hráčov, ktorý majú flag "z" (hráč je klasický hráč).
cvar_admin_item_visible 1/0

 

Čo sa všetko dá nastaviť v custom_knife.ini:

Názov v shope

Damage

Model knife-u

Tím (v ktorom shope sa bude knife zobrazovať)

Zvuky

Cena

Flagy

 

Požiadavky:

AmxModX 1.8.3 a vyššie

 

Nastavenia a vysvetlivky:

custom_knife.ini:

"name" "v_model" "w_model" "sound while boxing air" "sound boxing object" "boxing player" "buy sound" "price" "ct/t" "damage" "flags" "VIP Text"

"name" -> Názov shopu v hre
"v_model" -> Cesta k v_modelu. Zapisovať aj so zložkou models/!
"w_model" -> Dá sa použiť aj p_model. Zapisovať aj so zložkou models/!
"sound while boxing air" -> Zvuk, ktorý sa bude prehrhávať pri boxovaní do vzduchu. Zapisovať bez zložky sound/!
"sound boxing object" -> Zvuk, ktorý sa bude prehrhávať pri boxovaní do e.g steny. Zapisovať bez zložky sound/!
"boxing player" -> Zvuk, ktorý sa bude prehrhávať pri boxovaní do hráča. Zapisovať bez zložky sound/!
"buy sound" -> Zvuk, ktorý sa bude prehrhávať pri kúpe itemu. Zapisovať bez zložky sound/!
"price" -> Cena
"ct/t" -> Tím, v ktorom sa item zobrazí
"damage" -> Koľko item uberie HP
"flags" -> Ak bude mať hráč daný flag, môže použiť daný item (hodí sa napr. pre VIP). Ak je hodnota "none", item môžu použiť všetci hráči.
"vip text" -> Aký text sa zobrazí na konci itemu. Zobrazuje sa len ak nie je nastavená hodnota "none"!

Info: Hodnotu "none" môžete použiť pri každom poli! Ak je nastavená hodnota na "none", dané pole bude vynechané.

// Príklady použitia:
"Baseball" "models/weapons/v_baseball.mdl" "models/weapons/p_baseball.mdl" "weapons2/knife_deploy1.wav" "weapons2/knife_hitwall1.wav" "none" "weapons2/Yes.wav" "600" "t" "15" "none" "none"
"Zachodovy Zvon" "models/weapons/v_zvon.mdl" "models/weapons/p_zvon.mdl" "weapons2/PSlash.wav" "weapons2/PHitWall.wav" "weapons2/PHit.wav" "weapons2/Yes.wav" "750" "t" "22" "none" "none"
"Sekacik" "models/weapons/v_sekacik.mdl" "models/weapons/p_sekacik.mdl" "weapons2/HSlash1.wav" "weapons2/HHitWall.wav" "weapons2/HHit1.wav" "weapons2/Yes.wav" "1300" "t" "26" "none" "none"
"Minecraft Mec" "models/weapons/v_mc.mdl" "models/weapons/p_mc.mdl" "weapons2/MCHitAir.wav" "weapons2/MCHitWall.wav" "weapons2/MCHitPlayer.wav" "weapons2/Yes.wav" "1550" "t" "30" "t" "VIP"
"Maceta" "models/weapons/v_machete.mdl" "models/weapons/p_machete.mdl" "weapons2/MSlash1.wav" "weapons2/MHitWall.wav" "weapons2/MHit1.wav" "weapons2/Yes.wav" "1600" "t" "34" "t" "VIP"
"Motorova Pila" "models/weapons/v_moto.mdl" "models/weapons/p_moto.mdl" "weapons2/MTSlash.wav" "weapons2/MTHitWall.wav" "weapons2/MTHit1.wav" "weapons2/Yes.wav" "5500" "t" "1000000" "t" "VIP"

 

custom_weapons.ini:

"name" "items" "ammo" "hp" "price" "flags" "team" "gravity(0 - 800def.)" "speed(250def. - 400)" "invis(0 - 255def.)" "vip_prefix" "Buy Repeat (1/0)"

"name" -> Názov itemu v shope
"items" -> Zbrane (príklad: "weapon_ak47 weapon_deagle")
"ammo" -> Náboje, zapisujú sa v poradí s "item" (príklad: "250 50") <- 250 pre ak47 | 50 pre deagle
"hp" -> Nastaví HP (ak nechceš, zapíš hodnotu "0")
"price" -> Cena
"flags" -> Ak bude mať hráč daný flag, môže použiť daný item (hodí sa napr. pre VIP). Ak je hodnota "none", item môžu použiť všetci hráči.
"team" -> V ktorom tíme sa item zobrazí vo /weps menu.
"gravity" -> Gravitácia, 800 = default.
"speed" -> Rýchlosť, 250 = default.
"invis" -> Neviditeľnosť, 255 = default.
"vip_prefix" -> Aký text sa zobrazí na konci itemu. Zobrazuje sa len ak nie je nastavená hodnota "none"!
"buy repeat" -> 1 = Hráč môže daný item kúpiť viac ako raz za jedno kolo | 0 = Hráč môže daný item kúpiť len raz za jedno kolo.

// Príklady použitia:
"mp5 + deagle" "weapon_mp5navy weapon_deagle" "9999 9999" "0" "0" "t" "ct" "800" "250" "255" "VIP" "1"
"ak47 + m4a1 + deagle" "weapon_ak47 weapon_m4a1 weapon_deagle" "9999 9999 9999" "0" "1500" "t" "ct" "800" "250" "255" "VIP" "1"
"150 HP + Speed" "" "" "150" "1500" "none" "ct" "800" "400" "255" "VIP" "0"

// Poznámka: Aby ti speed fungoval správne, je nutné nastaviť do server.cfg v zložke /cstrike "sv_maxspeed 1000".

 

default_knife.ini:

"flag" "ct_or_t" "damage" "v_model" "w_model" "sound_air" "sound_wall" "sound_player"

"flag" -> Ak má hráč daný flag, nastaví sa mu daný knife. Ak je hodnota "none", všetci budú mať daný knife v danom tíme.
"ct_or_t" -> V ktorom tíme bude daný knife.
"damage" -> Koľko bude knife uberať damage.
"v_model" -> v_model knife-u
"w_model" -> w_model knife-u (môže sa taktiež použiť aj p_model)
"sound_air" -> Zvuk, ktorý sa prehrá pri boxovaní do vzduchu.
"sound_wall" -> Zvuk, ktorý sa prehrá pri boxovaní do steny.
"sound_player" -> Zvuk, ktorý sa prehrá pri boxovaní do hráča.

// Príklady použitia:
"none" "t" "10" "models/weapons/v_ruky.mdl" "models/weapons/p_ruky.mdl" "weapons2/Slash1.wav" "weapons2/THitWall.wav" "weapons2/Thit1.wav"
"none" "ct" "50" "models/weapons/v_electro.mdl" "models/weapons/p_electro.mdl" "weapons2/Slash1.wav" "weapons2/CTHitWall.wav" "weapons2/CThit1.wav"

// Poznámka: Na miesto flagu "z" použi "none".

 

Credits:

RayCodeCSC - HL.Vývojár

JocA - HL.Pawner

 

Points Systém:

V Points Systéme sa dá nastaviť:

Default Points (to sú body, ktoré hráč dostane po pripojení na server)

Per Kill points (Môžeš si nastaviť, koľko dostane hráč bodov za zabitie iného hráča)

 

Popis:

Keďže s money systémom boli len problémy, tak sme sa s HL.Pawnerom rozhodli že bude oveľa jednoduchšie a aj lepšie ak vytvoríme pre shop vlastný bodový systém. Za body, ktoré nazbierate, si môžete následne kupovať itemy v shopoch. Body sa vám resetujú len po reconnect-te.

 

Admin Príkazy:

(Písať do konzoli  (ADMIN_MENU) ) : rayshop_points <nickname / #id / SteamID> <points (číslo)> <set / give / remove>

 

Nastavenia a Vysvetlivky:

custom_points_shop.ini:

"flags" "kill" "kill HS" "TK" "TK HS"

"flags" -> Ak má hráč daný flag, nastaví mu daný riadok.
"kill" -> Koľko hráč dostane bodov za zabitie hráča (telo)
"kill HS" -> Koľko hráč dostane bodov za zabitie hráča (hlava)
"TK" -> Koľko hráč dostane bodov za zabitie hráča (TeamKill)
"TK HS" -> Koľko hráč dostane bodov za zabitie hráča (TeamKill HeadShot)

// Poznámky: Zapisovať od najvyššieho post-u po najnižší! (príklad: HL.Majiteľ, Majiteľ, HL.Admin, Admin, Helper, Evip, VIP, player....)

// Príklad správneho použitia:
"u" "55" "160" "0" "0"
"t" "11" "14" "0" "0"
"z" "6" "8" "0" "0"

 

default_points.ini:

"flag" "team" "default points"

// Poznámky: Zapisovať od najvyššieho post-u po najnižší! (príklad: HL.Majiteľ, Majiteľ, HL.Admin, Admin, Helper, Evip, VIP, player....)

"flag" -> Ak má hráč daný flag, nastaví mu tento riadok. Ak je zapísaná hodnota "none", všetci hráči budú mať tento riadok.
"team" -> CT alebo T. Ktorého tímu sa bude riadok týkať?
"default points" -> Koľko bodov dostane hráč po pripojení na server (Default Points).

// Príklady správneho použitia: (Ak máte hodnotu "none", musí byť vždy zapísaná v poslednom riadku!)
"u" "t" "1000"
"u" "ct" "1000"
"t" "t" "50"
"t" "ct" "50"
"none" "t" "6"
"none" "ct" "6"

 

Changelog:

4. Opravená rýchlosť. (Nutné nastaviť sv_maxspeed 1000).

3. Pridaný p_empty.mdl súbor. Pre viac info si prečítajte pribalený Readme súbor.

2. Upravený HUD (zmenšený ukazovateľ bodov). Súbor bol aktualizovaný.

1. Kompletne prerobený buy systém! Na miesto $ sa platí bodmi (points). Súbor bol aktualizovaný. Pre správne fungovanie celého shopu prosím nahraďte všetky súbory za nové!

 

 

RayCodeCSC_custom_knife_shop.zip

Edited by RayCode

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
Moderátor

Hezký popis, jen vlastně vůbec nevím jak to reálně vypadá. Možná by nebylo od věci nějaké ukázkové video.

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
Author of the topic Odesláno: (upraveno)

TIP: Ak sa chcete viac vyznať vo svojich súboroch, môžete si to rozdeliť napr. tak, ako to mám ja.

; Custom Weapons Items
; "name" "items" "ammo" "hp" "price" "flags" "team" "gravity(0 - 800def.)" "speed(250def. -400)" "invis(0-255def.)" "vip_prefix" "Buy Repeat (1/0)"
; Example: "m4a1 + deagle" "weapon_m4a1 weapon_deagle" "100 38" "110" "1000" "b" "both" "500" "300" "255" "Vip Only"

; T - Players
"Granaty + Deagle" "weapon_hegrenade weapon_deagle" "1 3" "0" "55" "none" "t" "800" "250" "255" "none" "1"

; T - VIP
"Rychlost" "" "" "0" "40" "t" "t" "800" "400" "255" "VIP" "0"
"Neviditelnost + Rychlost" "" "" "100" "65" "t" "t" "800" "400" "0" "VIP" "0"
"Terminator" "weapon_deagle weapon_ak47 weapon_mp5navy weapon_m4a1" "9999 9999 9999 9999" "1000" "120" "t" "t" "800" "400" "255" "VIP" "0"

; CT - Players
"150 HP + Speed" "" "" "150" "55" "none" "ct" "800" "400" "255" "VIP" "0"

; CT - VIP
"mp5 + deagle" "weapon_mp5navy weapon_deagle" "9999 9999" "0" "0" "t" "ct" "800" "250" "255" "VIP" "1"
"ak47 + m4a1 + deagle" "weapon_ak47 weapon_m4a1 weapon_deagle" "9999 9999 9999" "0" "0" "t" "ct" "800" "250" "255" "VIP" "1"
"300 HP + Speed + Gravity" "" "" "300" "95" "t" "ct" "120" "400" "255" "VIP" "0"

 

Edited by RayCode

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...