Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Šablona pro psaní návodů

vEnd

Každý návod musí před schválením splňovat šablonu pro psaní návodů (odkaz na šablonu).

 

Nevyhovující návody mohou být odstraněny.

 

vEnd, moderátor

×
×
  • Create New...