Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Žebříček


Populární obsah

Showing content with the highest reputation on 22.9.2020 in all areas

  1. 1 point
    Hledám profesionálního spisovatele PAWN, kartografa, webového vývojáře, počítačovou grafiku, filmaře (média), moderátora, obchodníka, který může propagovat můj server, někoho, kdo ví všechno o USA - jak některé věci fungují, jak to vypadá se zbraněmi, zákony atd. vůdce frakce, zejména pd, gov, doktor, fd, vymáhání práva a mnoho dalšího, kteří o tom mají velmi dobré znalosti a / nebo zkušenosti, je nutná angličtina nebo polština Pro více informací - svár; Sons#3608
×
×
  • Create New...