Jump to content
Prosíme všetkých užívateľov, ktorý sa chcú opätovne pripojiť na discord aby znovu spárovali svoje účty kliknutím na "Discord" v navigácií a pripojili sa na server Read more... ×

Trophies

 1. První příspěvek

  Znak toho, že uživatel napsal první příspěvek.

 2. 10 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 10 příspěvků.

 3. 50 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 50 příspěvků.

 4. 100 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 100 příspěvků.

 5. 150 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 150 příspěvků.

 6. 200 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 200 příspěvků.

 7. 250 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 250 příspěvků.

 8. 500 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 500 příspěvků.

 9. 750 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 750 příspěvků.

 10. 1000 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 1000 příspěvků.

 11. 1350 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 1350 příspěvků.

 12. 1700 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 1700 příspěvků.

 13. 2000 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 2000 příspěvků.

 14. 5000 příspěvků

  Znak toho, že uživatel napsal 5000 příspěvků.

 15. Nahraný první soubor

  Znak toho, že uživatel nahral svůj první soubor.

 16. Nahraných 10 souborů

  Znak toho, že uživatel nahral 10 souborů.

 17. Nahraných 25 souborů

  Znak toho, že uživatel nahral 25 souborů.

 18. Nahraných 50 souborů

  Znak toho, že uživatel nahral 50 souborů.

 19. Nahraný první obrázek

  Znak toho, že uživatel nahral svůj první obrázek.

 20. Nahraných 10 obrázků

  Znak toho, že uživatel nahral 10 obrázků.

 21. Nahraných 25 obrázků

  Znak toho, že uživatel nahral 25 obrázků.

 22. Nahraných 50 obrázků

  Znak toho, že uživatel nahral 50 obrázků.

 23. Ověřený uživatel

  Dáno za získání titulu: "Ověřený uživatel".

Medals

×