Přejít na obsah

Podmínky užívání

A. Účet a registrace

1. Uživatel smí vlastnit pouze jeden zaregistrovaný účet (dále jen „účet“).

1.1. V případě sdílení stejné IP adresy s jiným účtem je nutné neprodleně kontaktovat globálního moderátora.

1.2. V případě, že si uživatel založí účet za účelem obcházení trestu (blokace/deaktivace prvního účtu), bude mu takový účet zablokován (i případné další) a budou zablokovány i všechny jeho IP adresy, ze kterých na fórum přistupoval.

2. Uživatel registrací potvrzuje a bere na vědomí, že jeho účet se stáva majetkem Pawno.cz.

2.1. Uživatel registrací potvrzuje a bere na vědomí, že veškeré jeho příspěvky ve fóru či v chatu se jejich publikováním stávají majetkem Pawno.cz.

2.2. Při zveřejnění obsahu, na který se vztahují autorská práva, dáváte Pawno.cz celosvětovou licenci (tj. platnou vždy a všude) s příspěvkem zacházet dle uvážení, tedy jej přesouvat, upravovat, kopírovat, mazat či používat. Tato licence zaniká odstraněním obsahu a všeho obsahu s ní spojitou.

2.2.1. Nadále platí, že obsah příspěvku nespadající pod autorská práva se stává po zveřejnění majetkem Pawno.cz.

3. Uživatel může požádat administrátora či moderátora o smazání účtu, a to prostřednictvím soukromé zprávy.

3.1. Uživatelově žádosti nemusí být vyhověno. V takovém případě sdělí administrátor uživateli důvod.

B. Přispívání a obsah

1. Uživatel se zavazuje, že obsah jeho příspěvků nebude urážlivý, ponižující, vulgární, rasistický ani jinak morálně pohoršující.

2. Uživatel nesmí zveřejňovat příspěvky s pornografickým a erotickým obsahem.

3. Uživateli není dovoleno zveřejňovat obsah, jenž porušuje autorská práva.

3.1. Toto se týká i tzv. „warez“ obsahu a jeho šíření.

4. Uživatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat obsah porušující smluvní podmínky či podmínky používání třetích stran.

5. Uživatel má zodpovědnost za porušení pravidel fóra, porušení jiných smluvních podmínek nebo podmínek používání trětích stran a porušení autorských práv.

C. Závěrečná ustanovení

1. Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat veškerá zde uvedená pravidla a zároveň že bude dodržovat obecná pravidla fóra, která jsou k nalezení ve fóru v sekci „Pravidla fóra“ (dále jen „obecná pravidla fóra“).

1.1. To platí i v případě, že dojde ke změně či doplnění těchto pravidel; na změnu Pawno.cz včas upozorní (viz čl. C bod 4.1).

2. Uživatel prohlašuje, že se seznámil se všemi zde uvedenými pravidly a obecnými pravidly fóra a že bude pravidelně sledovat, zda nedošlo k jejich změně či doplnění.

3. Uživatel bere na vědomí, že za jakékoliv porušení zde uvedených pravidel či obecných pravidel fóra může být, dle výše přestupku, potrestán slovním upozorněním, bodovaným varováním, odebráním možnosti přispívat do konkrétních či všech částí fóra, dočasnou nebo trvalou blokací účtu anebo deaktivací účtu.

4. Pawno.cz si vyhrazuje právo změnit výše uvedená pravidla či obecná pravidla fóra.

4.1. V takovém případě se Pawno.cz zavazuje upozornit uživatele na tuto skutečnost, a to informačním tématem v podsekci „Oznámení a informace“ či dostatečně viditelným oznámením na hlavní stránce.


Poslední změna podmínek 26. 2. 2017.

© 2015 IPS, Inc.

Zajímat Vás mohou ještě aktuální zprávy. sleviště, slevy dnes Herbalife je skvělou cestou pro dobré zdraví. Je libo dětský web?