Jump to content
Prosíme všetkých užívateľov, ktorý sa chcú opätovne pripojiť na discord aby znovu spárovali svoje účty kliknutím na "Discord" v navigácií a pripojili sa na server Read more... ×

Recommended Posts

Just Property v1.0 INC

#include <jproperty>

Porovnávání
Áááá, naše oblíbené porovnávání (alespoň pro mě :d).
4. Kompilované Just Gang Systém v0.1 má 239 kB 
3. Kompilované Just AdminScript v1.0 má 108 kB
2. Kompilované Just House Systém v1.0 s 3 domy má pouze 41 kB
1. Kompilované Just Property v1.0 s 1 nemovkou má pouze 20 kB !!!
(no to je neuvěřitelné Horste)

Funkce

Property(p_main: mode, name[] = "", bool: byPos=false, bool:byPlayer=false, player =-1, propertyid =-1, Float:x=0.0, Float:y=0.0, Float:z=0.0, pickupm = 1239);

Popis

Základní funkce pro práci. Může vytvořit, kopírovat, mazat nebo vynulovat.

Parametry

mode - Co se bude s nemovitostí dít.
name[] - Jméno nemovitost (lze přidat i barvy). MAX_PROPERTY_NAME je 100.
bool: byPos - Zda se nemovitost vytvoří na daných souřadnicích (x, y, z);
bool: byPlayer - Zda se nemovitost vytvoří dle pozice hráče.
player - ID hráče pro byPlayer
propertyid - ID nemovitosti pro copy, delete a null.
Float: x - pozice x pro byPos
Float: y - pozice y pro byPos
Float: z - pozice z pro byPos
pickupm - Model pickupu. Defautlní je informace.

Mode

create - Vytvoří nemovitost a pickup.
delete - Smaže údaje u nemovitost a zničí pickup.
copy - Okopíruje jméno, majitele + pokud je vlastněn, od propertyid a vytvoří novou nemovitost.
null - Vynuluje základní údaje (banku, profit, a cenu).

Návratové hodnoty

propertyid - při create nebo copy nemovitosti.
1 - Při delete nebo null nemovitosti.
-1 - Něco se pokazilo.

Příklad použití

public OnFilterScriptInit() {

	new	policiels, 
		policiesf, 
		policielv;

	policiels = Property(create, "{00FF00}Policie LS", .byPos = true, .x = 110.3, .y = 54.12, .z = 40.1);
	policiesf = Property(create, "{00FF00}Policie SF", .byPos = true, .x = 110.3, .y = 52.12, .z = 40.3);
	policielv = Property(create, "{00FF00}Policie LV", .byPos = true, .x = 111.3, .y = 52.11, .z = 41.3);
	return 1;
}

----

SetPropertyData(p_data: datatype, propertyid, var);

Popis

Nastaví u nemovitosti údaje.

Parametry

datatype - Typ údajů.
propertyid - ID nemovitosti.
var - Hodnota.

Datatype

valid - To samé jako IsValidProperty().
profit - Profit
bank
price
owned

Návratová hodnota

1 - Vždycky 1.

Příklad použití

	if (!strcmp("/buy", cmdtext)) {
		if (GetPlayerNearProperty(playerid) == -1) return 1;
		new property = GetPlayerNearProperty(playerid);
		SetPropertyData(owned, property, 1);
		SetPropertyOwner(property, GetPlayerNick(playerid));
		return 1;
	}

---
Další funkce

IsValidProperty(propertyid);
GetPropertyOwner(propertyid);
SetPropertyOwner(propertyid,nick[]);
GetPropertyName(propertyid);
GetPlayerNearProperty(playerid);
GetPropertyData(p_data: datatype, propertyid);

Ukládání a načítání

SavePropertyData(propertyid) {
	DOF2_SetInt(..., GetPropertyData(valid, propertyid));
	DOF2_SetInt(..., GetPropertyData(profit, propertyid));
	DOF2_SetInt(..., GetPropertyData(bank, propertyid));
	DOF2_SetInt(..., GetPropertyData(price, propertyid));
	DOF2_SetBool(..., GetPropertyData(owned, propertyid));
}

LoadPropertyData(propertyid) {
	SetPropertyData(valid, propertyid, DOF2_GetInt(...));
	SetPropertyData(profit, propertyid, DOF2_GetInt(...));
	SetPropertyData(bank, propertyid, DOF2_GetInt(...));
	SetPropertyData(price, propertyid, DOF2_GetInt(...));
	SetPropertyData(owned, propertyid, DOF2_GetBool(...));
}

In-game vytváření za pomocí příkazu

CMD:addproperty(playerid, params[]) {

	Property(create, params, .byPlayer = true, .player = playerid);
	return CMD_SUCCESS;
}

DOWNLOAD
https://pawno.cz/index.php?/files/file/96-inc-just-property/
https://pastebin.com/FmW0U7yP

Edited by Scydo
  • Paráda! (+1) 1
  • Líbí se mi to! (+1) 2

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×