Jump to content
Prosíme všetkých užívateľov, ktorý sa chcú opätovne pripojiť na discord aby znovu spárovali svoje účty kliknutím na "Discord" v navigácií a pripojili sa na server Read more... ×
  • 0
REGA]DaFE

pomoc Chyby v PAWN

Dotaz

Ahoj, vytáhnul jsem si TOP systém z Paradise World do OCET Realna Zeme 8.0.3, ale naskočily komplikace:

Spoiler

RZE_8.0.3(383) : error 010: invalid function or declaration
RZE_8.0.3(456) : error 001: expected token: ";", but found "-identifier-"
RZE_8.0.3(457) : error 010: invalid function or declaration
RZE_8.0.3(463) : error 010: invalid function or declaration
RZE_8.0.3(468) : warning 219: local variable "TopsName" shadows a variable at a preceding level
RZE_8.0.3(468) : warning 219: local variable "TopsHodnoty" shadows a variable at a preceding level
RZE_8.0.3(468) : warning 219: local variable "Linea" shadows a variable at a preceding level
RZE_8.0.3(474) : warning 219: local variable "FileOpen" shadows a variable at a preceding level
RZE_8.0.3(492) : error 001: expected token: "-identifier-", but found "-string-"
RZE_8.0.3(494) : error 029: invalid expression, assumed zero
RZE_8.0.3(496) : error 006: must be assigned to an array
RZE_8.0.3(468) : error 010: invalid function or declaration
RZE_8.0.3(468) -- (502) : error 010: invalid function or declaration
RZE_8.0.3(468) -- (502) : fatal error 107: too many error messages on one line

Kód:

Spoiler

//===============================tops=========================================//
case P_TOPS

stock CHECK_TOPS(playerid)
{
    WritenTop(playerid, "TOPS/Top_Hodiny.txt", Sav[Minuty][playerid]);
    WritenTop(playerid, "TOPS/Top_Banka.txt", Sav[Banka][playerid]);
    WritenTop(playerid, "TOPS/Top_Marihuana.txt", Sav[MARIHUANA][playerid]);
    //--------------------------------------------------------------------------
    for(new i; i < MAX_DISTANCE; i ++)
    {
        new STRs[100];
        format(STRs, sizeof(STRs), "TOPS/Top_Dist%d.txt", i);
        WritenTop(playerid, STRs, Distance[playerid]);
    }
    //--------------------------------------------------------------------------
    return 1;
}

stock CHECK_TOP_MAFIE()
{
    new topp[MAX_MAFIE],Used[MAX_MAFIE];
     for(new i = MafieCount - 1; i > -1; i--)
     {
        new hight = 2147483647,id;
        for(new x = 0; x < MafieCount; x ++)
        {
             if(Mafie[x][MafieVlada] < hight && Used[x] == 0)
             {
                  id = x;
                 hight = Mafie[x][MafieVlada];
              }
        }
         topp = id;
        Used[id] = 1;
     }
     //---
     new STR_SAVE[50];
     new File:FileSave = fopen("TOPS/Top_Mafie.txt",io_write);
     for(new i = 0; i < MafieCount; i ++)
    {
        new ID = topp;
        if(Mafie[ID][MafieKoupena] == 1)
        {
            format(STR_SAVE, sizeof(STR_SAVE), "%s~%d~\r\n", Mafie[ID][MafieName], Mafie[ID][MafieVlada]);
            fwrite(FileSave, STR_SAVE);
        }
    }
    fclose(FileSave);
    return 1;
}

stock CHECK_TOP_NAME(const OldNicks[], const Filesx[], const NewNicks[])
{
    new STR[50], TopsName[MAX_TOPS][MAX_PLAYER_NAME], TopsHodnoty[MAX_TOPS], Linea, STR_SAVE[50];
    if(fexist(Filesx))
    {
        new File:FileOpen = fopen(Filesx, io_readwrite);
        while(fread(FileOpen,STR))
        {
            sscanf(STR,"si",TopsName[Linea], TopsHodnoty[Linea]);
            Linea ++;
        }
        fclose(FileOpen);
    }

    for(new b; b < MAX_TOPS; b ++)
    {
        if(strcmp(OldNicks, TopsName, false) == 0)
           {
               format(TopsName, MAX_PLAYER_NAME, "%s", NewNicks);
           }
    }

     new File:FileSave = fopen(Filesx,io_write);
    for(new i; i < MAX_TOPS; i ++)
    {
        format(STR_SAVE, sizeof(STR_SAVE), "%s %d\r\n", TopsName, TopsHodnoty);
        fwrite(FileSave, STR_SAVE);
    }
    fclose(FileSave);
    return 1;
}

stock WritenTop(playerid, const Filesx[], WitchTopValue)
{
    new STR[50], TopsName[MAX_TOPS][MAX_PLAYER_NAME], TopsHodnoty[MAX_TOPS], Linea, STR_SAVE[50], PlayerTOPHodnota;

    PlayerTOPHodnota = WitchTopValue;

    if(fexist(Filesx))
    {
        new File:FileOpen = fopen(Filesx, io_readwrite);
        while(fread(FileOpen,STR))
        {
            sscanf(STR,"si",TopsName[Linea], TopsHodnoty[Linea]);
            Linea ++;
        }
        fclose(FileOpen);
    }else{
        new File:FileCreate = fopen(Filesx,io_write);
        for(new i; i < MAX_TOPS; i ++)
        {
            format(STR, sizeof(STR), "Server -1\r\n");
            fwrite(FileCreate, STR);
        }
        fclose(FileCreate);
        return WritenTop(playerid, Filesx, WitchTopValue);
    }
    new PlayerInSoubor = -1;
    for(new b; b < MAX_TOPS; b++)
    {
        if(!strcmp(PlayerName(playerid), TopsName,false))
           {
               PlayerInSoubor = b;
           }
    }

    for(new b; b < MAX_TOPS; b++)
    {
        if(PlayerInSoubor != -1)
         {
            if(PlayerTOPHodnota >= TopsHodnoty[PlayerInSoubor])
            {
                for(new c = PlayerInSoubor; c < MAX_TOPS - 1; c ++)
                {
                    TopsHodnoty[c] = TopsHodnoty[c + 1];
                      format(TopsName[c], MAX_PLAYER_NAME, "%s", TopsName[c + 1]);
                }
                for(new q; q < MAX_TOPS; q++)
                {
                    if(PlayerTOPHodnota >= TopsHodnoty[q])
                    {
                        for(new c = MAX_TOPS - 1; c > q; c--)
                        {
                            if(c > 0)
                            {
                                TopsHodnoty[c] = TopsHodnoty[c - 1];
                                   format(TopsName[c], MAX_PLAYER_NAME, "%s", TopsName[c - 1]);
                            }
                        }
                        TopsHodnoty[q] = PlayerTOPHodnota;
                        format(TopsName[q], MAX_PLAYER_NAME, "%s", PlayerName(playerid));

                        //--------------------------------------------------------------
                        new File:FileSave = fopen(Filesx,io_write);
                        for(new i; i < MAX_TOPS; i ++)
                        {
                            format(STR_SAVE, sizeof(STR_SAVE), "%s %d \r\n", TopsName, TopsHodnoty);
                            fwrite(FileSave, STR_SAVE);
                        }
                        fclose(FileSave);
                        return 1;
                    }
                }
            }else{
                for(new c = PlayerInSoubor; c < MAX_TOPS - 1; c ++)
                {
                    TopsHodnoty[c] = TopsHodnoty[c + 1];
                      format(TopsName[c], MAX_PLAYER_NAME, "%s", TopsName[c + 1]);
                }
                for(new q; q < MAX_TOPS; q++)
                {
                    if(PlayerTOPHodnota >= TopsHodnoty[q])
                    {
                        for(new c = MAX_TOPS - 1; c > q; c--)
                        {
                            if(c > 0)
                            {
                                TopsHodnoty[c] = TopsHodnoty[c - 1];
                                   format(TopsName[c], MAX_PLAYER_NAME, "%s", TopsName[c - 1]);
                            }
                        }
                        TopsHodnoty[q] = PlayerTOPHodnota;
                        format(TopsName[q], MAX_PLAYER_NAME, "%s", PlayerName(playerid));

                        //--------------------------------------------------------------
                        new File:FileSave = fopen(Filesx,io_write);
                        for(new i; i < MAX_TOPS; i ++)
                        {
                            format(STR_SAVE, sizeof(STR_SAVE), "%s %d \r\n", TopsName, TopsHodnoty);
                            fwrite(FileSave, STR_SAVE);
                        }
                        fclose(FileSave);
                        return 1;
                    }
                }
            }
        }else{
            if(PlayerTOPHodnota >= TopsHodnoty)
            {
                for(new c = MAX_TOPS - 1; c > b; c--)
                {
                    if(c > 0)
                    {
                        TopsHodnoty[c] = TopsHodnoty[c - 1];
                           format(TopsName[c], MAX_PLAYER_NAME, "%s", TopsName[c - 1]);
                    }
                }
                TopsHodnoty = PlayerTOPHodnota;
                format(TopsName, MAX_PLAYER_NAME, "%s", PlayerName(playerid));

                //--------------------------------------------------------------
                new File:FileSave = fopen(Filesx,io_write);
                for(new i; i < MAX_TOPS; i ++)
                {
                    format(STR_SAVE, sizeof(STR_SAVE), "%s %d \r\n", TopsName, TopsHodnoty);
                    fwrite(FileSave, STR_SAVE);
                }
                fclose(FileSave);
                return 1;
            }
        }
    }
    return 1;
}


if((ServerHodina % 3) == 0)
            {
                InformaceServer(playerid, ranInfo);
                CHECK_TOPS(playerid);
                CHECK_TOP_MAFIE();
            }
            if((ServerHodina % 15) == 0)
            {
                if(OnlyPlayer() >= 5)
                {
                    switch(Set[S_NahodnyText][playerid])
                    {
                        case 1: SCMF(128,playerid,0x7ACE45FF,"Kdo jako první napíše: {FFFFFF}%s{7ACE45}, obdrží 30,000$.",OtazkaText);
                        case 2: AddChat(100,playerid,"Kdo jako prvni napise: %s, obdrzi 30,000$.",OtazkaText);
                    }
                    OtazkaOdpoved = 0;
                }
            }
            
            CHECK_TOPS(playerid);
            
            case DIALOG_TOPS:
        {
            if(response == 1)
            {
                new TopsName[MAX_TOPS][MAX_PLAYER_NAME], TopsHodnoty[MAX_TOPS], Linea;
                switch(listitem)
                {
                    case 0:
                    {
                        if(fexist("TOPS/Top_Hodiny.txt"))
                        {
                            new STRs[50];
                            new File:FileOpen = fopen("TOPS/Top_Hodiny.txt", io_readwrite);
                            while(fread(FileOpen,STRs))
                            {
                                sscanf(STRs,"si",TopsName[Linea], TopsHodnoty[Linea]);
                                Linea ++;
                            }
                            fclose(FileOpen);

                            for(new i; i < Linea; i ++)
                            {
                                if(TopsHodnoty > 0)
                                {
                                    new Minuta,Hodina;
                                    SecondToMinute(TopsHodnoty,Hodina,Minuta);
                                    format(MAX_STR, sizeof(MAX_STR), "%s%d. {84E812}%s{A9C4E4} %02d hodin %02d minut\n", MAX_STR, i + 1, TopsName, Hodina,Minuta);
                                }
                            }

                            ShowPlayerDialogEx(playerid, INFORMACNI_DIALOG, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "TOP 10 - Nahraný čas", MAX_STR, "Zavřít" ,"");
                        }else SCM(playerid, 0xFF0000FF, "Nikdo ještě není zapsaný v tomto topu");
                    }
                    case 1:
                    {
                        if(fexist("TOPS/Top_Banka.txt"))
                        {
                            new STRy[50];
                            new File:FileOpen = fopen("TOPS/Top_Banka.txt", io_readwrite);
                            while(fread(FileOpen,STRy))
                            {
                                sscanf(STRy,"si",TopsName[Linea], TopsHodnoty[Linea]);
                                Linea ++;
                            }
                            fclose(FileOpen);

                            for(new i; i < Linea; i ++)
                            {
                                if(TopsHodnoty > 0)
                                {
                                    new Minuta,Hodina;
                                    SecondToMinute(TopsHodnoty,Hodina,Minuta);
                                    format(MAX_STR, sizeof(MAX_STR), "%s%d. {84E812}%s{A9C4E4} %s$\n", MAX_STR, i + 1, TopsName, Number(TopsHodnoty));
                                }
                            }

                            ShowPlayerDialogEx(playerid, INFORMACNI_DIALOG, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "TOP 10 - Peněz v bance", MAX_STR, "Zavřít" ,"");

                            Pruvodce[P_TOPS][playerid] = 1;
                        }else SCM(playerid, 0xFF0000FF, "Nikdo ještě není zapsaný v tomto topu");
                    }
                    case 2:
                    {
                        if(fexist("TOPS/Top_Marihuana.txt"))
                        {
                            new STRy[50];
                            new File:FileOpen = fopen("TOPS/Top_Marihuana.txt", io_readwrite);
                            while(fread(FileOpen,STRy))
                            {
                                sscanf(STRy,"si",TopsName[Linea], TopsHodnoty[Linea]);
                                Linea ++;
                            }
                            fclose(FileOpen);

                            for(new i; i < Linea; i ++)
                            {
                                if(TopsHodnoty > 0)
                                {
                                    new gramy,kg;
                                    GramToKG(TopsHodnoty,kg,gramy);
                                    format(MAX_STR, sizeof(MAX_STR), "%s%d. {84E812}%s{A9C4E4} %d kg %d g\n", MAX_STR, i + 1, TopsName, kg, gramy);
                                }
                            }

                            ShowPlayerDialogEx(playerid, INFORMACNI_DIALOG, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "TOP 10 - Peněz v bance", MAX_STR, "Zavřít" ,"");
                        }else SCM(playerid, 0xFF0000FF, "Nikdo ještě není zapsaný v tomto topu");
                    }
                    case 3 .. 11:
                    {
                        new IDDx = 3;
                        for(new x; x < MAX_DISTANCE; x ++)
                        {
                            if(IDDx == listitem)
                            {
                                new STRs[100];
                                format(STRs, sizeof(STRs), "TOPS/Top_Dist%d.txt", x);
                                if(fexist(STRs))
                                {
                                    new STRy[50];
                                    new File:FileOpen = fopen(STRs, io_readwrite);
                                    while(fread(FileOpen,STRy))
                                    {
                                        sscanf(STRy,"si",TopsName[Linea], TopsHodnoty[Linea]);
                                        Linea ++;
                                    }
                                    fclose(FileOpen);

                                    for(new i; i < Linea; i ++)
                                    {
                                        if(TopsHodnoty > 0)
                                        {
                                            format(MAX_STR, sizeof(MAX_STR), "%s%d. {84E812}%s{A9C4E4} %s\n", MAX_STR, i + 1, TopsName, Metry(TopsHodnoty));
                                        }
                                    }

                                    ShowPlayerDialogEx(playerid, INFORMACNI_DIALOG, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "TOP 10", MAX_STR, "Zavřít" ,"");
                                }else SCM(playerid, 0xFF0000FF, "Nikdo ještě není zapsaný v tomto topu");
                                return 1;
                            }
                            IDDx ++;
                        }
                    }
                    case 12: cmd_gangtop(playerid);
                }
            }
        }
        //CMD//
        CMD:tops(playerid)
{
    ShowPlayerDialogEx(playerid, DIALOG_TOPS, DIALOG_STYLE_LIST, "Top's", "\
                                            TOP 10 - Nahraný čas\n\
                                            TOP 10 - Peněz v bance\n\
                                            TOP 10 - Gramů marihuany\n\
                                            TOP 10 - Uraženo autem\n\
                                            TOP 10 - Uraženo pěšky\n\
                                            TOP 10 - Uraženo v lodi\n\
                                            TOP 10 - Nalétáno helikoptérou\n\
                                            TOP 10 - Nalétáno letadlem\n\
                                            TOP 10 - Uraženo na motorce\n\
                                            TOP 10 - Uraženo v kamiónu\n\
                                            TOP 10 - Uraženo vlakem\n\
                                            TOP 10 - Uraženo plaváním\n\
                                            TOP gangy", "Vybrat" ,"Zavřít");
    return 1;
}
//save-topy//
    CHECK_TOP_NAME(OldNick, "TOPS/Top_Hodiny.txt", NewNick);
    CHECK_TOP_NAME(OldNick, "TOPS/Top_Banka.txt", NewNick);
    CHECK_TOP_NAME(OldNick, "TOPS/Top_Marihuana.txt", NewNick);

Kdyžtak nějaký rady? Díky předem všem

  • Haha! 1

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

0 odpovědí na tuto otázku

Recommended Posts

There have been no answers to this question yet

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×