Jump to content
Prosíme všetkých užívateľov, ktorý sa chcú opätovne pripojiť na discord aby znovu spárovali svoje účty kliknutím na "Discord" v navigácií a pripojili sa na server Read more... ×
  • 0
Mivčo

tzv. Problém

Dotaz

Mám jeden problém... prídem na server pod menom Mivco a zaregistrujem sa a tak ďalej a dám si Admin lvl 5 a tak dalej..... odídem a zmenim si meno napr. Krausko a zaregistrujem sa a skusim dať /admin (Admin list) a mám lvl 5..... ako to je možné? poprípade môžem dať aj kod

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

6 odpovědí na tuto otázku

Recommended Posts

  • 1

Myslím, že vidím problém.

Na server prídeš pod účtom Mivčo (ID: 0), registruješ sa, nastavíš si admin level.. Hodnota PlayerInfo[0][Admin] je teraz 5.

Odpojíš Mivča, hodnota PlayerInfo[0][Admin] sa nikde neresetuje, stále je 5.

Príde účet Krausko (zase ID: 0).

Keby bol Krausko registrovaný, musel by sa lognúť a do PlayerInfo[0][Admin]  by sa načítala hodnota zo súboru.

Krausko ale registrovaný nie je a tak sa musí registrovať.. Jediný riadok, ktorý v registrácii pracuje s admin levelom je tento: DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Admin",0); 

Krausko má teraz síce nastavený v súbore admin level 0, lenže hodnota PlayerInfo[0][Admin] sa stále nezmenila a je v nej 5.

Nastavovať v OnPlayerConnect admin level 0 (toto ti chýba) a vyšší nastavovať až po prihlásení (tak, ako to máš) mi príde ako vhodné riešenie.  Neviem, prečo dostáva záporné hlasy. 

Edited by DuFF

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
  • 0
před 2 hodinami, Mivčo said:

ako to je možné? poprípade môžem dať aj kod

To jsi měl udělat rovnou, takhle můžeme akorát hádat, čím to tak může být. Chjo, však ty už jsi tu dlouho, mohl bys ten postup znát.

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites
  • 0
před 11 minutami, vEnd said:

To jsi měl udělat rovnou, takhle můžeme akorát hádat, čím to tak může být. Chjo, však ty už jsi tu dlouho, mohl bys ten postup znát.

no ok :) 

Kod je tu ale podla mňa je to poriadku...? 

 

public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
{
    if(!IsPlayerNPC(playerid))
    {

if(IsPlayerConnected(playerid))
    {
        new Float:sH, Float:sAr;
        GetPlayerHealth(playerid, sH);
        GetPlayerArmour(playerid, sAr);
        //new Float:posX, Float:posY, Float:posZ;
        //GetPlayerPos(playerid,posX,posY,posZ);
        //PlayerInfo[playerid][Interior] = GetPlayerInterior(playerid);
        //PlayerInfo[playerid][VirtualWorld] = GetPlayerVirtualWorld(playerid);
    //    PlayerInfo[playerid][Wanted] = GetPlayerWantedLevel(playerid);*/
        PlayerInfo[playerid][Money] = GetPlayerMoney(playerid);
        PlayerInfo[playerid][Skin] = GetPlayerSkin(playerid);

        if(PlayerInfo[playerid][Logged] == true)
        {
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Admin", PlayerInfo[playerid][Admin]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Origin", PlayerInfo[playerid][Origin]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Gender", PlayerInfo[playerid][Gender]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Age", PlayerInfo[playerid][Age]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Money",  PlayerInfo[playerid][Money]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Skin", PlayerInfo[playerid][Skin]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Deaths", PlayerInfo[playerid][Deaths]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Kills", PlayerInfo[playerid][Kills]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Reward", PlayerInfo[playerid][Reward]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Job", PlayerInfo[playerid][Job]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "VIP", PlayerInfo[playerid][VIP]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Vodicak", PlayerInfo[playerid][Vodicak]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Banka", PlayerInfo[playerid][Bank]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Zbrojny", PlayerInfo[playerid][Zbrojny]);
            DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Obcanka", PlayerInfo[playerid][Obcanka]);
            DOF2_SaveFile();
        }
    }
   } 

return 1;
}

public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
{

switch (dialogid)
    {
        case DIALOG_REGISTER:
        {
            if (!response) return Kick(playerid);
            if(!strlen(inputtext)) return OtvoritPlayerDialog(playerid, DIALOG_REGISTER, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Registrácia","{ff0000}Nezadal si heslo !\n{ffffff}Zadaj svoje nové heslo:","Potvrdit","Koniec");
            if(response)
            {
                new Year, Month, Day, IP[16];
                getdate(Year, Month, Day);
                GetPlayerIp(playerid, IP, sizeof(IP));

                DOF2_CreateFile(UserPath(playerid), inputtext);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Admin",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Origin",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Gender",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Age",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Money", GivePlayerMoney(playerid,20000));
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Skin",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Deaths",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Kills",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Reward",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Job",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "VIP",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Vodicak",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Banka",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Zbrojny",0);
                DOF2_SetInt(UserPath(playerid), "Obcanka",0);
                DOF2_SaveFile();

                SetPlayerCameraPos(playerid, 194.485778, 1103.993408, 16.347635);
                SetPlayerCameraLookAt(playerid, 194.485778, 1103.993408, 16.347635);
                 SetPlayerVirtualWorld(playerid, 0);
                OtvoritPlayerDialog(playerid, DIALOG_SEX, DIALOG_STYLE_MSGBOX, "Virtual Reality Los Santos", "Si Muž alebo Žena?", "Muž", "Žena");
            }
        }
        case DIALOG_LOGIN:
        {
            if (!response) return Kick (playerid);
            if( response )
            {
                if(DOF2_FileExists(UserPath(playerid))) 
                {
                    if(DOF2_CheckLogin(UserPath(playerid),inputtext))
                    {
                          PlayerInfo[playerid][Admin] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Admin");
                        PlayerInfo[playerid][Origin] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Origin");
                        PlayerInfo[playerid][Gender] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Gender");
                        PlayerInfo[playerid][Age] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Age");
                        PlayerInfo[playerid][Money] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Money");
                        PlayerInfo[playerid][Skin] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Skin");
                        PlayerInfo[playerid][Deaths] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Deaths");
                        PlayerInfo[playerid][Kills] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Kills");
                        PlayerInfo[playerid][Reward] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Reward");
                        PlayerInfo[playerid][Job] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Job");
                        PlayerInfo[playerid][VIP] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"VIP");
                        PlayerInfo[playerid][Vodicak] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Vodicak");
                        PlayerInfo[playerid][Bank] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Bank");
                        PlayerInfo[playerid][Zbrojny] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Zbrojny");
                        PlayerInfo[playerid][Obcanka] = DOF2_GetInt(UserPath(playerid),"Obcanka");
                        

                        GivePlayerMoney(playerid, PlayerInfo[playerid][Money]);
                        PlayerInfo[playerid][Logged] = true;
                        SendClientMessage(playerid,-1,"Virtual Reality Los Santos. Vitaj spät na servery!");
                        SpawnPlayer(playerid);
                    }
                    else
                    {
                        OtvoritPlayerDialog(playerid, DIALOG_LOGIN, DIALOG_STYLE_INPUT,"Login","{ff0000}Nezadal si heslo !\n{ffffff}Zadaj svoje nové heslo:","Potvrdit","Koniec");
                    }
                    return 1;
                }
            }
        }
          case DIALOG_SEX:
        {
            if(response)
            {
                PlayerInfo[playerid][Gender] = 1; // Male
                OtvoritPlayerDialog(playerid, DIALOG_AGE, DIALOG_STYLE_INPUT, "Bone County Identification", "You identified yourself as a Male.\n\nNow how old are you?", "Enter", "");
                PlayerInfo[playerid][Skin] = 1;
            }
            else
            {
                PlayerInfo[playerid][Gender] = 2; // Female
                OtvoritPlayerDialog(playerid, DIALOG_AGE, DIALOG_STYLE_INPUT, "Bone County Identification", "You identified yourself as a Female.\n\nNow how old are you?", "Enter", "");
                PlayerInfo[playerid][Skin] = 12;
            }
        }

        case DIALOG_AGE: // Age
        {
            new age = strval(inputtext);
            if(!strlen(inputtext)) return OtvoritPlayerDialog(playerid, DIALOG_AGE, DIALOG_STYLE_INPUT, "Bone County Identification", "Please tell us how old you are!", "Enter", "");
            if(age < 13 || age > 99) return OtvoritPlayerDialog(playerid, DIALOG_AGE, DIALOG_STYLE_INPUT, "Bone County Identification", "Please enter a realistic age (13-99)", "Enter", "");
               PlayerInfo[playerid][Age] = age;
            OtvoritPlayerDialog(playerid, DIALOG_ORIGIN, DIALOG_STYLE_LIST,
            "Virtual Realitty Los Santos - Where are you from?",
            "Slovakia\n Czech Republic\n Austra\n Poland\n Hungary\n Italy\n German\n Spain\n Dennmark\n France\n Russia\n England\n Scotland\n Ireland\n Portugal\n Greece\n Ukraine\n Sweeden\n Norway\n Filnad\n Croatia\n Japan\n China\n Australia and New Zealand\n Turkey\n Romania\n USA\n Canada\n Mexico\n Brazil\n Argentine\n Chile\n Ecuador",
            "Okay", "");
        }

        case DIALOG_ORIGIN: // Origin
        {
            if(response)
            {
                switch(listitem)
                {
                    case 0: PlayerInfo[playerid][Origin] = 1; //Slovakia
                    case 1: PlayerInfo[playerid][Origin] = 2; //Czech Republic
                    case 2: PlayerInfo[playerid][Origin] = 3; //Austra
                    case 3: PlayerInfo[playerid][Origin] = 4; //Poland
                    case 4: PlayerInfo[playerid][Origin] = 5; //Hungary
                    case 5: PlayerInfo[playerid][Origin] = 6; //Italy
                    case 6: PlayerInfo[playerid][Origin] = 7; //German
                    case 7: PlayerInfo[playerid][Origin] = 8; //Spain
                    case 8: PlayerInfo[playerid][Origin] = 9; //Dennmark
                    case 9: PlayerInfo[playerid][Origin] = 10; //France
                    case 10: PlayerInfo[playerid][Origin] = 11; //Russia
                    case 11: PlayerInfo[playerid][Origin] = 12; //England
                    case 12: PlayerInfo[playerid][Origin] = 13; //Scotland
                    case 13: PlayerInfo[playerid][Origin] = 14; //Irsko
                    case 14: PlayerInfo[playerid][Origin] = 15; //Portugal
                    case 15: PlayerInfo[playerid][Origin] = 16; //Grecce
                    case 16: PlayerInfo[playerid][Origin] = 17; //Ukraine
                    case 17: PlayerInfo[playerid][Origin] = 18; //Sweeden
                    case 18: PlayerInfo[playerid][Origin] = 19; //Norway
                    case 19: PlayerInfo[playerid][Origin] = 20; //Finland
                    case 20: PlayerInfo[playerid][Origin] = 21; //Chorwat
                    case 21: PlayerInfo[playerid][Origin] = 22;//Japan
                    case 22: PlayerInfo[playerid][Origin] = 23; //China
                    case 23: PlayerInfo[playerid][Origin] = 24; //Australia and New Zealand
                    case 24: PlayerInfo[playerid][Origin] = 15; //Turkey
                    case 25: PlayerInfo[playerid][Origin] = 26; //Romania
                    case 26: PlayerInfo[playerid][Origin] = 27; //USA
                    case 27: PlayerInfo[playerid][Origin] = 28; //Canada
                    case 28: PlayerInfo[playerid][Origin] = 29; //Mexico
                    case 29: PlayerInfo[playerid][Origin] = 30;//Brazil
                    case 30: PlayerInfo[playerid][Origin] = 31; //Argentine
                    case 31: PlayerInfo[playerid][Origin] = 32; //Chile
                    case 32: PlayerInfo[playerid][Origin] = 33; //Ecvador
                }
                SendClientMessage(playerid,-1,"~g~Virtual Reality Los Santos ~r~Dakujeme že si sa zaregistroval na nasom servery");
                PlayerInfo[playerid][Logged] = true;
                SpawnPlayer(playerid);

             }
        }
 

Sdílet tento příspěvek


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×